Akce a výstavy s účastí NZM

Letenský masopust 2015

Galerie Scarabeus a Národní zemědělské muzeum Praha ve spolupráci s Carnevale Praga 2015 pořádají v sobotu 7. února 2015

2. ročník Letenského masopustu

pod názvem

Slet masek na Letenském Montmartru a v NZM Praha

akce proběhne pod Záštitou starosty MČ Prahy 7 Mgr. Jana Čižínského, který také přislíbil svoji účast v průvodu…

Akce se koná s podporou ministerstva zemědělství, osobní záštitu poskytl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Sraz masek bude 7. února 2015 mezi 11.30 až 12.30 před galerií Scarabeus na Letenském Montmartru v ulici Jana Zajíce 7 (poblíž stadionu Sparta). Zde bude maskám a jejich doprovodu zdarma přístupná nejen výstava Masky, ale také expozice nazvaná Genius loci – Letenský Montmartre, výstava byla uspořádána k 130. výročí Prahy 7. Volně přístupná bude i stálá expozice Muzea kávy Alchymista. Především děti se zde mohou těšit na vystoupení kouzelníka….. Občerstvit se bude možné v přilehlé kavárně Alchymista. Mezi 13 – 14 hodinou bude první zastávkou průvodu masek Národní zemědělské muzeum (Kostelní 44, Praha 7), které je jedním z partnerů této akce. Všechny masky zde budou mít možnost si bezplatně prohlédnout stálou expozici JEDE TRAKTOR v přízemí budovy NZM, připraven je i malý doprovodný program.

Dále se bude průvod ubírat přes Letenskou pláň na nádvoří Clam-Gallasova paláce (Husova 20, Praha 1), kde proběhne akreditace masek  soutěže o nejkrásnější masku. Ve 14.30 by průvod měl dojít k Orloji Staroměstské radnice. Slavnostní předání karnevalového práva proběhne v 15 hodin a od 15.15 bude probíhat defilé Masek na Staroměstském náměstí. Ústředním tématem letošního ročníku pražského Carnevalu je “Na vlnách blankytných”.

Pro zájemce o výrobu masky na Praze 7 existuje lektorské centrum, které zájemcům po předchozí dohodě poskytne konzultace o technologii výroby masek v prostorách Galerie Scarabeus (Jana Zajíce 7) nebo přímo ve školních či mimoškolních institucích. Termín si můžete dohodnout s lektorkou PhDr. Kateřinou Ebelovou, Ph.D, výtvarnicí a autorkou knihy Maska v proměnách času a kultur.

plakát Letenského masopustu

Lektorské centrum – kontakty:
Kateřina Ebelová, scarabeus@galeriescarabeus.cz, Mobil: 603 552 758
Galerie Scarabeus, Jana Zajíce 7, 170 00 Praha 7
www.galeriescarabeus.cz, www.alchymista.cz

Bližší informace o 2. Letenském masopustu získáte na:
www.galeriescarabeus.czwww.nzm.cz

a o kontakt - Carnevale Praga 2015:
media@carnevale.cz  www.carnevale.cz

Museo Mundial se představuje v Praze

(Praha, 10. října 2014) Národní zemědělské muzeum Praha, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství České republiky, představuje unikátní výstavu Museo Mundial. Jejím cílem je upozornit na globální problémy a to, jak na nás dopadají. Jde o mezinárodní aktivitu muzeálních a rozvojových organizací, propojující stávající expozice s otázkami regionálního a mezinárodního rozvoje. Slavnostní zahájení proběhne v NZM Praha už 16. října, v předvečer Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Účast přislíbili i ministr zemědělství Marián Jurečka a první náměstek ministra zahraničních věcí Petr Drulák, kteří budou s tvůrci výstavy a ostatními účastníky vernisáže diskutovat o problematice místního a globálního rozvoje a dalších tématech, týkajících se udržitelného rozvoje a odpovědného života.

Museo Mundial - foto z výstavy - 01 Museo Mundial - foto z výstavy - 02 Museo Mundial - foto z výstavy - 03

Smyslem mezinárodního projektu MuseoMundial - Muzeum světa je prostřednictvím výstav a muzejních intervencí vyvolat zamyšlení či diskuzi nad globálními problémy a upozornit na Rozvojové cíle tisíciletí - priority světového rozvoje schválené všemi státy OSN v roce 2000. Dalším cílem je využít možnosti zatím opomíjené spolupráce mezi výstavními institucemi a rozvojovými organizacemi. Úkolem je seznámit veřejnost také s programy a tématy, které propojují náš lokální pohled s planetárním kontextem. Muzeum světa je pokusem několika evropských organizací, institucí a muzeí spojit moderní globální vzdělávání s muzejní praxí, tak, aby došlo k vzájemnému sdílení zkušeností a informací. To otevírá před návštěvníky nové informace i nové spojitosti. Partnery této evropské aktivity jsou v České republice občanské sdružení EDUCON a Národní zemědělské muzeum Praha.

Expozice MuseoMundial - Muzeum světav NZM Praha představí světové základní potraviny, jejich využití a zpracování.Ukáže na jejich nedostatek i obrovské plýtvání a také energetickou chudobu, spojenou s jejich zpracováním. V české premiéře uvede i několik fotografií z cyklu fotografa Petera Menzela Hladová planeta - co jí svět. Na příkladu tzv. biopirátství ukáže, jak nadnárodní firmy vykrádají tradiční znalosti zpracování rostlin. Představí rovněž ukázku spolupráce českých architektů s nepálskou komunitou při stavbě „bambusové školy“.

Rozvojové cíle tisíciletíjsou dosud nejrozsáhlejší snahou o řešení celosvětového problému extrémní chudoby. Představitelé 191 zemí se v září 2000 na Miléniovém summitu OSN shodli na osmi konkrétních metách, které by měly být dosaženy do roku 2015.

V případě zájmu o další informace neváhejte kontaktovat pracovníka občanského sdružení EDUCON Tomáše Tožičku na telefonním čísle +420 603 866 054

Museo Mundial - banner

Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích

Koncem října 2007 byla pro veřejnost otevřena stálá expozice Moravského kartografického centra. Nachází se v rekonstruované části zámku ve Velkých Opatovicích a ve spolupráci s městem Velké Opatovice a Moravským zemským archivem ji autorsky realizovalo Národní zemědělské muzeum Praha.

Stálá expozice je zaměřena na historický vývoj kartografie – vědy o zobrazování zemského povrchu na mapách, tvorba map na území České republiky a především na Moravě a ve Slezsku. Je rozdělena do několika samostatných tématických částí: geodesie, fotogrammetrie, polygrafie a mapová tvorba.

V hlavním sále expozice je umístěn také ústřední exponát – obří plastická mapa historických zemí Moravy a Slezka na ploše cca 100m2. Mapa vznikla na počátku dvacátého století na podkladech tzv. II. a III. vojenského mapování. Jedná se o unikátní mapové dílo, které nemá v České republice obdoby. Mapa byla pro kartografické centrum zapůjčena Moravským zemským archivem v Brně.

Dalším obřím exponátem hlavního sálu je největší dochovaná horizontální kamera Olymplux - Zeiss pro výrobu mapových matric lesních map. Kamera byla v letech 1950-1992 v polygrafickém provozu Lesprojektu Brandýs nad Labem a poté předána Národnímu technickému muzeu. Dalšími exponáty kartografického centra jsou faksimile rukopisných topografických map, rukopisné lesnické, důlní, rybniční a další tématické historické mapy, včetně map panství a velkostatků.

V ochozech prvního patra expozice si mohou návštěvníci prohlédnout geodetické a kartografické přístroje a pomůcky pro výrobu map. V expozici budou dále vystaveny  faksimile kartografických unikátních děl z archivních fondů zemských a oblastních archívů České republiky. Celá expozice bude doplněna unikátními přístroji pro kartografické a fotogrammetrické zpracování map ze sbírek Národního technického muzea.

V chodbách k přednáškovému sálu jsou instalovány krátkodobé výstavy map ze sbírek regionálních archivů a muzeí. Pro zahájení jsou připraveny výstavy map z Rajhradského archivu – Okresní archiv Brno – venkov a výstava map Zlaté stezky – Muzeum Prachaticka. V sálech přednáškové části jsou vystaveny kopie méně známých vzácných map z fondů Zemských a Oblastních archivů České republiky.

Součástí expozice bude doprovodný vzdělávací program pro děti na téma výroba map a moderní metody kartografie.

Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích - V. Klaus - 01

Moravské kartografické centrum na zámku ve Velkých Opatovicích bude otevřeno v měsících I. – V. a IX. – XII. , ale pouze po předchozím objednání. Adresa: Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, tel. č. 516 477 303, fax: 516 477 303, e-mail: kultura@velkeopatovice.cz .

Kontakt:

Mgr. Lubomír Maršík, public relations
Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, 170 00 Praha 7 – Letná
Tel.: 220 308 382, fax: 233 372 561
E-mail: lubomir.marsik@nzm.cz
www.nzm.cz

archiv

 
 
Akce a výstavy s účastí NZM
Česky | English | Deutsch