Akce a výstavy s účastí NZM

Museo Mundial se představí v Praze

(Praha, 10. října 2014) Národní zemědělské muzeum Praha, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství České republiky, představí unikátní výstavu Museo Mundial. Jejím cílem je upozornit na globální problémy a to, jak na nás dopadají. Jde o mezinárodní aktivitu muzeálních a rozvojových organizací, propojující stávající expozice s otázkami regionálního a mezinárodního rozvoje. Slavnostní zahájení proběhne v NZM Praha už 16. října, v předvečer Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Účast přislíbili i ministr zemědělství Marián Jurečka a první náměstek ministra zahraničních věcí Petr Drulák, kteří budou s tvůrci výstavy a ostatními účastníky vernisáže diskutovat o problematice místního a globálního rozvoje a dalších tématech, týkajících se udržitelného rozvoje a odpovědného života.

Museo Mundial - foto z výstavy - 01 Museo Mundial - foto z výstavy - 02 Museo Mundial - foto z výstavy - 03

Smyslem mezinárodního projektu MuseoMundial - Muzeum světa je prostřednictvím výstav a muzejních intervencí vyvolat zamyšlení či diskuzi nad globálními problémy a upozornit na Rozvojové cíle tisíciletí - priority světového rozvoje schválené všemi státy OSN v roce 2000. Dalším cílem je využít možnosti zatím opomíjené spolupráce mezi výstavními institucemi a rozvojovými organizacemi. Úkolem je seznámit veřejnost také s programy a tématy, které propojují náš lokální pohled s planetárním kontextem. Muzeum světa je pokusem několika evropských organizací, institucí a muzeí spojit moderní globální vzdělávání s muzejní praxí, tak, aby došlo k vzájemnému sdílení zkušeností a informací. To otevírá před návštěvníky nové informace i nové spojitosti. Partnery této evropské aktivity jsou v České republice občanské sdružení EDUCON a Národní zemědělské muzeum Praha.

Expozice MuseoMundial - Muzeum světav NZM Praha představí světové základní potraviny, jejich využití a zpracování.Ukáže na jejich nedostatek i obrovské plýtvání a také energetickou chudobu, spojenou s jejich zpracováním. V české premiéře uvede i několik fotografií z cyklu fotografa Petera Menzela Hladová planeta - co jí svět. Na příkladu tzv. biopirátství ukáže, jak nadnárodní firmy vykrádají tradiční znalosti zpracování rostlin. Představí rovněž ukázku spolupráce českých architektů s nepálskou komunitou při stavbě „bambusové školy“.

Rozvojové cíle tisíciletíjsou dosud nejrozsáhlejší snahou o řešení celosvětového problému extrémní chudoby. Představitelé 191 zemí se v září 2000 na Miléniovém summitu OSN shodli na osmi konkrétních metách, které by měly být dosaženy do roku 2015.

V případě zájmu o další informace neváhejte kontaktovat pracovníka občanského sdružení EDUCON Tomáše Tožičku na telefonním čísle +420 603 866 054

Museo Mundial - banner

Historické lesnictví v Lysicích

Historické lesnictví nejen na lysickém panství - plakát

Národní zemědělské muzeum Praha ve spolupráci s Moravským zemským archivem a Národním památkovým ústavem - státním zámkem v Lysicích připravilo pro širokou a odbornou veřejnost tematickou výstavu "Historie lesnictví nejen na lysickém panství". Výstava je umístěna v předzámčí budovy Státního zámku v Lysicích u Boskovic a bude zde k vidění až do října příštího roku.
Lysické panství bylo od počátku 19. století v majetku zakladatele lysické větve šlechtického rodu Dubských, hraběte Františka Dubského (1750 - 1812), prezidenta moravskoslezského zemského práva a významného politika své doby. Prvorozený syn hraběte Františka Emanuel (1806 - 1881) zastával funkci císařsko - královského a tajného rady a zemského hejtmana moravského. V další generaci prvorozený syn Emanuela hrabě Quido zastával rovněž post zemského moravského hejtmana a byl prezidentem rolnické společnosti Ackerbaugesellschaft /pro povznesení zemědělství a orby/. Tyto tři generace Dubských významně ovlivňovaly vývoj zemědělství a lesnictví na Moravě.
Hospodaření v lesích na lysickém panství je také nosnou částí výstavy, která byla zahájena v červnu letošního roku. Návštěvníci si dále mohou prohlédnout dokumenty a mapový materiál o lesním hospodářství na Moravě z archivních fondů Moravského zemského archivu. Lesnické nářadí a pomůcky na výstavě jsou z depozitářů pobočky Národního zemědělského muzea na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou - Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství. Výstava je doplněna souborem starých lesních map z archivů České republiky, které Národní zemědělské muzeum vystavovalo v Paříži při příležitosti oslav 250 let vzniku Francouzské zemědělské akademie v roce 2011.
Zveme Vás na návštěvu Státního zámku v Lysicích, kde si kromě výstavy můžete prohlédnout krásné zámecké expozice, včetně nově otevřené zámecké zbrojnice. Můžete se projít i obnovenou přírodní památkou Lysická obora. Bývalá obora založená v 17. století byla revitalizována jako přírodní památka státním podnikem Lesy České republiky za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a Operačního programu Ministerstva životního prostředí.  

Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích

Koncem října 2007 byla pro veřejnost otevřena stálá expozice Moravského kartografického centra. Nachází se v rekonstruované části zámku ve Velkých Opatovicích a ve spolupráci s městem Velké Opatovice a Moravským zemským archivem ji autorsky realizovalo Národní zemědělské muzeum Praha.

Stálá expozice je zaměřena na historický vývoj kartografie – vědy o zobrazování zemského povrchu na mapách, tvorba map na území České republiky a především na Moravě a ve Slezsku. Je rozdělena do několika samostatných tématických částí: geodesie, fotogrammetrie, polygrafie a mapová tvorba.

V hlavním sále expozice je umístěn také ústřední exponát – obří plastická mapa historických zemí Moravy a Slezka na ploše cca 100m2. Mapa vznikla na počátku dvacátého století na podkladech tzv. II. a III. vojenského mapování. Jedná se o unikátní mapové dílo, které nemá v České republice obdoby. Mapa byla pro kartografické centrum zapůjčena Moravským zemským archivem v Brně.

Dalším obřím exponátem hlavního sálu je největší dochovaná horizontální kamera Olymplux - Zeiss pro výrobu mapových matric lesních map. Kamera byla v letech 1950-1992 v polygrafickém provozu Lesprojektu Brandýs nad Labem a poté předána Národnímu technickému muzeu. Dalšími exponáty kartografického centra jsou faksimile rukopisných topografických map, rukopisné lesnické, důlní, rybniční a další tématické historické mapy, včetně map panství a velkostatků.

V ochozech prvního patra expozice si mohou návštěvníci prohlédnout geodetické a kartografické přístroje a pomůcky pro výrobu map. V expozici budou dále vystaveny  faksimile kartografických unikátních děl z archivních fondů zemských a oblastních archívů České republiky. Celá expozice bude doplněna unikátními přístroji pro kartografické a fotogrammetrické zpracování map ze sbírek Národního technického muzea.

V chodbách k přednáškovému sálu jsou instalovány krátkodobé výstavy map ze sbírek regionálních archivů a muzeí. Pro zahájení jsou připraveny výstavy map z Rajhradského archivu – Okresní archiv Brno – venkov a výstava map Zlaté stezky – Muzeum Prachaticka. V sálech přednáškové části jsou vystaveny kopie méně známých vzácných map z fondů Zemských a Oblastních archivů České republiky.

Součástí expozice bude doprovodný vzdělávací program pro děti na téma výroba map a moderní metody kartografie.

Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích - V. Klaus - 01

Moravské kartografické centrum na zámku ve Velkých Opatovicích bude otevřeno v měsících I. – V. a IX. – XII. , ale pouze po předchozím objednání. Adresa: Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, tel. č. 516 477 303, fax: 516 477 303, e-mail: kultura@velkeopatovice.cz .

Kontakt:

Mgr. Lubomír Maršík, public relations
Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, 170 00 Praha 7 – Letná
Tel.: 220 308 382, fax: 233 372 561
E-mail: lubomir.marsik@nzm.cz
www.nzm.cz

archiv

 
 
Akce a výstavy s účastí NZM
Česky | English | Deutsch