Pro školy

simulátor převrácení auta
Den bezpečnosti
Simulátor převrácení vozidla,  práce psovodů a další ukázky práce profesionálů integrovaného zásahového systému včetně prohlídky techniky, to vše uvidí návštěvníci druhého ročníku Dne bezpečnosti v Čáslavi. Vzhledem k edukačnímu charakteru akce bude vstup do prostor muzea zdarma! V bohatém programu, který má za cíl prohloubit povědomí o činnosti jednotlivých složek a zásady poskytnutí první pomoci při […]