Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Kostelní 44, 170 00 Praha 7
e-mail: nzm.praha@nzm.cz
www: http://www.nzm.cz/
spojovatel: 220 308 200
pokladna: 220 308 111

Bankovní spojení:
Česká národní banka – č. účtu: 2837111 / 0710
IČO: 75075741
DIČ: CZ 75075741
Datová schránka: q4fgwym

Podatelna:
pondělí – čtvrtek    9.00 – 11.30; 12.00 – 15.00 hodin
pátek      9.00 – 11.30; 12.00 – 14.00 hodin

 

Sekretariát generálního ředitele NZM

Mgr. Marie Víchová – vedoucí sekretariátu generálního ředitele, tel. 220 308 322,  601 356 192

Bc. Hana Formánková – sekretářka GŘ, tel. 220 308 247

 

Marketing

Lenka Martinková –  marketing, tel. 773 451 012

 

Sekce prezentace a pobočky Praha

Ing. Jiří Houdek – náměstek generálního ředitele NZM, ředitel pobočky Praha, tel. 220 308 375, 724 996 626
Bc. Adam Tesař – programový manažer, asistent, tel. 220 308 375, 606 035 248
Ing. Tomáš Kubeš – manažer expozic, tel. 220 308 172, 773 789 838

 

Oddělení prezentace

Jana Kadlecová – vedoucí oddělení prezentace a komunikace, tel. 220 308 328, 602 635 915
MgA. Kateřina Závodová – výtvarnice, tel. 220 308 328

 

Oddělení provozně-investiční

Ing. arch. Jana Valešová – vedoucí provozního oddělení, správa budovy, pronájmy prostor, tel. 220 308 393, 727 827 608
Lenka Riessnerová – asistentka, tel. 777 457 043
Ing. Pavel Filipovský – investiční referent, tel. 220 308 331, 775 880 928
Bc. Lukáš Petrán – správce budovy, tel. 220 308 163, 773 780 698
Petr Tlučhoř – technický pracovník, provozní elektrikář

 

Oddělení produkční

Ing. Linda Dolečková – vedoucí oddělení, tel. 220 308 136, 770 102 625
Jana Jandová, produkce, PR, styk s veřejností, tel. 220 308 172,  773 451 013
Bc. Magdaléna Kořenská – manažer expozice gastronomické studio a dětská gastronomická herna, tel. 220 308 329
Mgr. Jan Malý – tel. 220 308 329

 

Sekce evropských dotací a stavebních investic

Ing. Zdeněk Vích, CSc. – náměstek generálního ředitele, tel. 220 308 239, 724 104 226

 

Oddělení evropských dotací a stavebních investic

Ing. Jan Poláček – vedoucí oddělení, tel. 220 308 305, 775 880 927
Ing. Petr Schůt – finanční manažer projektů IROP, 777 363 278
Mgr. Barbora Libertinová  – administrátorka projektu IROP, tel. 220 308 305

 

Sekce muzeologie, vědy a výzkumu

Mgr. Antonín Šimčík – náměstek generálního ředitele, tel. 220 308 376,  702 137 237

 

Oddělení muzeologie

Mgr. Lucie Kubásková (profil) – vedoucí oddělení muzeologie, tel. 220 308 171, 702 139 590
Bc. Jana Jakubská (profil) – kurátorka sbírky archiv, tel. 220 308 161
Mgr. Ondřej Burian – kurátor fotoarchivu a podsbírek gastronomie, tel. 220 308 382
Ing. Petr Fencl (profil) – kurátor mapové sbírky a plánové dokumentace, tel. 731 190 477
Jana Kalášková – asistentka oddělení muzeologie, tel. 220 308 171

Badatelské návštěvy po předchozí dohodě.

 

Oddělení vědy a výzkumu

PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D. (profil) – vedoucí oddělení vědy a výzkumu, tel. 702 170 355
Ing. Zdeněk Novák – hlavní řešitel NAKI, tel. 724 720 720
ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D. (profil) – vědeckovýzkumná pracovnice, tel. 724 550 900

 

Odbor správní

Mgr. Antonín Juriga – vedoucí odboru, tel. 220 308 391, 725 938 653

 

Sekretariát generálního ředitele NZM

Mgr. Marie Víchová – vedoucí sekretariátu generálního ředitele, tel. 220 308 322,  601 356 192
Bc. Hana Formánková – sekretářka GŘ, tel. 220 308 322

 

Oddělení pro veřejné zakázky a ICT

Mgr. Antonín Juriga – pověřený řízením, tel. 220 308 391, 725 938 653
Ing. Roman Kuruc – tel. 220 308 392, 601 323 728
Václav Šeferna – tel. 220 308 392,  778 772 335
Jan Česák – tel. 770 125 595
Mgr. Marek Slančík – IT, správa sítě, tel. 220 308 226, mobil: 778 779 896
Vladimír Ondrák– IT, správa sítě, tel. 220 308 226, mobil: 770 102 581
MgA. Zuzana Rafajová – tel. 220 308 392

 

Oddělení ekonomiky a účetnictví

Ing. Dita Drozdová – vedoucí oddělení, personalistka, tel. 220 308 461, 607 093 334
Bc. Hana Kabíčková  – personalistka, tel. 220 308 461
Alena Dubová – hlavní účetní, tel. 220 308 159
Pavla Heřmanová – tel. 220 308 322, 773 451 014
Drahoslava Beránková – finanční účetní, tel. 220 308 150
Mgr. Jana Kubelková – majetková účetní, tel. 220 308 248

 

Oddělení marketingově-obchodní

Lenka Martinková –  vedoucí oddělení marketingově-obchodního, tel. 773 451 012
Markéta Ševčíková – marketing, tel. 773 451 011

 

Generální ředitel NZM

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D. (profil– generální ředitel NZM, tel. 727 942 236

 

Pobočka Čáslav

Muzeum zemědělské techniky

Jeníkovská 1762
286 01 Čáslav
e-mail: nzm.caslav@nzm.cz
telefon: 327 311 146

Ing. Vladimír Michálek (profil) – ředitel pobočky NZM Čáslav a kurátor podsbírky dopravy, zdrojů energie a samochodných strojů, tel. 604 236 611
Ing. Jan Láznička (profil) – kurátor podsbírky rostlinné výroby II.
Renata Veselá – dokumentátorka, účetní
Alena Jechová – pokladní

 

Pobočka Kačina

zámek Kačina, muzeum českého venkova

Svatý Mikuláš 51
284 01 Kutná Hora
e-mail: nzm.kacina@nzm.cz
telefon: 327 571 170, 602 187 700

PhDr. Pavel Douša, Ph.D. – ředitel, tel. 724 412 266
Alena Štecherová – knihovnice
Tibor Rusnák – projektový a programový manažer, tel. 724 073 792
PhDr. Pavel Novák, CSc. (profil) – vědeckovýzkumný pracovník, kurátor podsbírky modely staveb a řemesel
Daniela Mertlová – dokumentátorka
Pavla Neumanová – knihovnice
Monika Steklá – správa zámku – účetní
Ing. Dana Strnadová – kurátorka podsbírky rostlinné výroby
Mgr. Martin Vlček (profil) – kurátor podsbírky výtvarného umění
Mgr. Jana Jírovcová – kurátor podsbírky etnografie, obchodu a numismatiky
Michelle Bumbová – referent majetkové správy

 

Pobočka Ohrada

zámek Ohrada, muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Ohrada 17
373 41 Hluboká nad Vltavou
e-mail: nzm.ohrada@nzm.cz
telefon: 387 965 340
fax: 387 965 791
pokladna: 728 328 304

Mgr. Martin Slaba (profil) – ředitel pobočky NZM Ohrada a kurátor podsbírky myslivosti, tel. 728 229 745
Marcela Veselá – asistentka ředitele
Pavel Beneš – knihovník
Ing. Miroslav Čeněk (profil) – kurátor podsbírky rybářství
Ing. Jana Melcrová – kurátorka podsbírky lesnictví
Mgr. Marie Voldřichová – kurátorka podsbírky zoologie
Ivana Vránová – dokumentátorka
Michal Beneš – pokladní

 

Pobočka Valtice

Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny

Náměstí Svobody 8
691 42 Valtice
e-mail: nzm.valtice@nzm.cz
telefon: 519 352 144
fax: 519 352 037

Ing. Vilém Křeček (profil) – ředitel pobočky NZM Valtice, kurátor podsbírek zelinářství a květinářství, tel. 606 732 816
Bc. Romana Janíková – knihovnice, účetní
Mgr. Dominika Švédová (profil) – kurátorka podsbírek životního prostředí a botaniky
Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D. (profil) – dokumentátorka, kurátorka podsbírek ovocnářství a vinařství

 

 

Oddělení – Pobočka Ostrava

Mgr. Ivan Berger – vedoucí oddělení pobočka Ostrava, tel. 776 137 144