Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Kostelní 44, 170 00 Praha 7
e-mail: nzm.praha@nzm.cz
www: http://www.nzm.cz/
spojovatel: 220 308 200
pokladna: 220 308 111

Bankovní spojení:
Česká národní banka – č. účtu: 2837111 / 0710
IČO: 75075741
DIČ: CZ 75075741
Datová schránka: q4fgwym

Podatelna:
pondělí – čtvrtek    9.00 – 11.30; 12.00 – 15.00 hodin
pátek      9.00 – 11.30; 12.00 – 14.00 hodin

 

Sekretariát generálního ředitele NZM

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D. – vedoucí sekretariátu generálního ředitele, tel. 220 308 322
Bc. Hana Formánková – sekretářka GŘ, tel. 220 308 247

 

Marketing

Lenka Martinková –  vedoucí odd. marketingově-obchodního, tel. 773 451 012

 

Sekce prezentace a pobočky Praha

Ing. Jiří Houdek – náměstek generálního ředitele NZM, ředitel pobočky Praha, tel. 220 308 375, 724 996 626
Bc. Adam Tesař – programový manažer, asistent, tel. 220 308 375, 606 035 248
Ing. Tomáš Kubeš – manažer expozic, tel. 220 308 172, 773 789 838

 

Oddělení prezentace

Jana Kadlecová – vedoucí oddělení prezentace a komunikace, tel. 220 308 328, 602 635 915
MgA. Kateřina Závodová – výtvarnice, tel. 220 308 328

 

Oddělení provozně-investiční

Ing. arch. Jana Valešová – vedoucí provozního oddělení, správa budovy, pronájmy prostor, tel. 220 308 393, 727 827 608
Lenka Riessnerová – asistentka, tel. 777 457 043
Ing. Pavel Filipovský – investiční referent, tel. 220 308 331, 775 880 928
Bc. Lukáš Petrán – správce budovy, tel. 220 308 163, 773 780 698
Petr Tlučhoř – technický pracovník, provozní elektrikář

 

Oddělení produkční

Ing. Linda Dolečková – vedoucí oddělení, tel. 220 308 136, 770 102 625
Jana Jandová – produkce, PR, styk s veřejností, tel. 220 308 172,  773 451 013
Bc. Magdaléna Kořenská – manažer expozice gastronomické studio a dětská gastronomická herna, tel. 220 308 329
Mgr. Jan Malý – tel. 220 308 329

 

Sekce evropských dotací a stavebních investic

Ing. Zdeněk Vích, CSc. – náměstek generálního ředitele, tel. 220 308 239, 724 104 226

 

Oddělení evropských dotací a stavebních investic

Ing. Jan Poláček – vedoucí oddělení, tel. 220 308 305, 775 880 927
Ing. Petr Schůt – finanční manažer projektů IROP, 777 363 278
Mgr. Barbora Libertinová – administrátorka projektu IROP, tel. 220 308 305
Mgr. Marie Víchová – administrátorka projektu IROP, tel. 601 356 192

 

Sekce muzeologie, vědy a výzkumu

Mgr. Antonín Šimčík – náměstek generálního ředitele, tel. 220 308 376,  702 137 237

 

Oddělení muzeologie

Mgr. Lucie Kubásková (profil) – vedoucí oddělení muzeologie, tel. 220 308 171, 702 139 590
Bc. Jana Jakubská (profil) – kurátorka sbírky archiv, tel. 220 308 161
Mgr. Ondřej Burian – kurátor fotoarchivu a podsbírek gastronomie, tel. 220 308 382
Ing. Petr Fencl (profil) – kurátor mapové sbírky a plánové dokumentace, tel. 731 190 477
Jana Kalášková – asistentka oddělení muzeologie, tel. 220 308 171

Badatelské návštěvy po předchozí dohodě.

 

Oddělení vědy a výzkumu

PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D. (profil) – vedoucí oddělení vědy a výzkumu, tel. 702 170 355
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. – koordinační a projektový vědecko-výzkumný pracovník a projektový manažer
Ing. Zdeněk Novák – hlavní řešitel NAKI, tel. 724 720 720
ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D. (profil) – vědeckovýzkumná pracovnice, tel. 724 550 900

 

Odbor správní

Mgr. Antonín Juriga – vedoucí odboru, tel. 220 308 391, 725 938 653

 

Sekretariát generálního ředitele NZM

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D. – vedoucí sekretariátu generálního ředitele, tel. 220 308 322
Bc. Hana Formánková – sekretářka GŘ, tel. 220 308 322

 

Oddělení pro veřejné zakázky a ICT

Mgr. Antonín Juriga – pověřený řízením, tel. 220 308 391, 725 938 653
Ing. Roman Kuruc – tel. 220 308 392, 601 323 728
Václav Šeferna – tel. 220 308 392,  778 772 335
Jan Česák – tel. 770 125 595
Mgr. Marek Slančík – IT, správa sítě, tel. 220 308 226, mobil: 778 779 896
Vladimír Ondrák – IT, správa sítě, tel. 220 308 226, mobil: 770 102 581
MgA. Zuzana Rafajová – tel. 220 308 392

 

Oddělení ekonomiky a účetnictví

Ing. Dita Drozdová – vedoucí oddělení, personalistka, tel. 220 308 461, 607 093 334
Bc. Hana Kabíčková – personalistka, tel. 220 308 461
Alena Dubová – hlavní účetní, tel. 220 308 159
Pavla Heřmanová – tel. 220 308 240, 773 451 014
Drahoslava Beránková – finanční účetní, tel. 220 308 150
Mgr. Jana Kubelková – majetková účetní, tel. 220 308 248

 

Oddělení marketingově-obchodní

Lenka Martinková – vedoucí oddělení marketingově-obchodního, tel. 773 451 012
Markéta Ševčíková – marketing, tel. 773 451 011

 

Generální ředitel NZM

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D. (profil) – generální ředitel NZM, tel. 727 942 236

 

Pobočka Čáslav

Muzeum zemědělské techniky

Jeníkovská 1762
286 01 Čáslav
e-mail: nzm.caslav@nzm.cz
telefon: 327 311 146

Ing. Vladimír Michálek (profil) – ředitel pobočky NZM Čáslav a kurátor podsbírky dopravy, zdrojů energie a samochodných strojů, tel. 604 236 611
Ing. Jan Láznička (profil) – kurátor podsbírky rostlinné výroby II.
Renata Veselá – dokumentátorka, účetní
Alena Jechová – pokladní

 

Pobočka Kačina

zámek Kačina, muzeum českého venkova

Svatý Mikuláš 51
284 01 Kutná Hora
e-mail: nzm.kacina@nzm.cz
telefon: 327 571 170, 602 187 700

PhDr. Pavel Douša, Ph.D. – ředitel, tel. 724 412 266
Alena Štecherová – knihovnice
Tibor Rusnák – projektový a programový manažer, tel. 724 073 792
PhDr. Pavel Novák, CSc. (profil) – vědeckovýzkumný pracovník, kurátor podsbírky modely staveb a řemesel
Daniela Mertlová – dokumentátorka
Pavla Neumanová – knihovnice
Monika Steklá – správa zámku – účetní
Mgr. Martin Vlček (profil) – kurátor podsbírky výtvarného umění
Mgr. Jana Jírovcová – kurátor podsbírky etnografie, obchodu a numismatiky
Michelle Bumbová – referent majetkové správy

 

Pobočka Ohrada

zámek Ohrada, muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Ohrada 17
373 41 Hluboká nad Vltavou
e-mail: nzm.ohrada@nzm.cz
telefon: 387 965 340
fax: 387 965 791
pokladna: 728 328 304

Mgr. Martin Slaba (profil) – ředitel pobočky NZM Ohrada a kurátor podsbírky myslivosti, tel. 728 229 745
Marcela Veselá – asistentka ředitele
Pavel Beneš – knihovník
Ing. Miroslav Čeněk (profil) – kurátor podsbírky rybářství
Ing. Jana Melcrová – kurátorka podsbírky lesnictví
Mgr. Marie Voldřichová – kurátorka podsbírky zoologie
Ivana Vránová – dokumentátorka
Michal Beneš – pokladní

 

Pobočka Valtice

Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny

Náměstí Svobody 8
691 42 Valtice
e-mail: nzm.valtice@nzm.cz
telefon: 519 352 144
fax: 519 352 037

Ing. Vilém Křeček (profil) – ředitel pobočky NZM Valtice, kurátor podsbírek zelinářství a květinářství, tel. 606 732 816
Bc. Romana Janíková – knihovnice, účetní
Mgr. Dominika Švédová (profil) – kurátorka podsbírek životního prostředí a botaniky
Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D. (profil) – dokumentátorka, kurátorka podsbírek ovocnářství a vinařství

 

 

Oddělení – Pobočka Ostrava

Mgr. Ivan Berger – vedoucí oddělení pobočka Ostrava, tel. 776 137 144