Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

OCENĚNÍ

 

GLORIA MUSAEALIS… aneb sláva muzejní

Národní soutěž muzeí, jejímiž společnými vyhlašovateli jsou Asociace muzeí a galerií ČR a Ministerstvo kultury ČR. Hlavními kategoriemi soutěže jsou Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku, Muzejní počin roku. Slavnostní vyhlášení probíhá 18. května při příležitosti Mezinárodního dne muzeí.

 

2015

2. místo v kategorii Muzejní výstava roku

za expozici Rybářství

 

2007

3. místo v kategorii Muzejní výstava roku

za výstavní projekt „Šumava – tajemství, nostalgie, příběhy“

2. místo v kategorii Muzejní počin roku

za vybudování Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích (dnes ve správě NTM)

 

2006

3. místo v kategorii Muzejní výstava roku

za expozici Jede traktor

 

 

DALŠÍ CENY A ČESTNÁ ÚZNÁNÍ