Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Pravidla soutěží NZM

 1. Organizátorem soutěží je Národní zemědělské muzeum Praha, sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, IČO 75075741.
 2. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že souhlasí s pravidly soutěže.
 3. Soutěže se nemohou účastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi a jejich rodinní příslušníci (manžel/ka, sourozenec, syn/dcera).
 4. Účast v soutěži je dobrovolná.
 5. Ze soutěže budou vyřazeni účastníci, kteří neuvedli požadované kontaktní údaje.
 6. Účastí v soutěži dává každý soutěží souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem soutěže a souhlas s užitím těchto údajů na webových stránkách NZM. Soutěžící, který takto poskytl osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.
 7. Soutěž začíná a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže odpovědi,dotazníky či jiný soutěžní materiál doručený před nebo po tomto datu.
 8. Výhercem soutěže se stává osoba, která splní podmínky konkrétní soutěže a dle podmínek soutěže je vybrána buď losem nebo výherní komisí NZM.
 9. Vyhodnocení soutěže proběhne do jednoho měsíce od data ukončení soutěže.
 10. Organizátor vyrozumí výherce soutěže do 14 dnů od data vyhodnocení e-mailem nebo telefonicky a zároveň výherci oznámí datum a místo předání a převzetí výhry.
 11. V případě, že si výherce nepřevezme ve stanovený čas a na stanoveném místě výhru, tato výhra je postoupena dalšímu výherci v pořadí.
 12. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 13. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru.
 14. Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání, doby platnosti či úpravu jejích pravidel včetně práva nahradit deklarovanou výhru cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
 15. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu.
 16. Výhry není možné vymáhat právní cestou.