Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

PUBLIKACE NZM

 

Publikace k prodeji

e-publikace (ke stažení ve formátu pdf)

 

PERIODIKA

Prameny a studie

ISSN 0862 – 8483
Ev.č.: MK ČR E 18799
— zařazeno do Seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Dotazník pro recenzenty (doc ke stažení)

Pokyny pro autory

 

VYŠLO

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 • Prameny a studie č. 39 Obchod (obálka)

2006

 • Prameny a studie č. 38 115 let NZM (obálka)

MONOGRAFIE

Vyšlo 2016:

Vyšlo 2015:

Vyšlo 2014:

 • Urbarium neoscriptum cum explicatione brevi čili Nově sepsaný řád všech trvalých povinností a rent, které plní a odvádějí dědiční poddaní slavného kláštera Broumova ve městě a okolí
 • HLUBOKÁ – Lovecký zámek Ohrada a schwarzenberská sídla na panství Hluboká nad Vltavou
 • OHRADA – Lovecký zámek Ohrada. Stavební dějiny
 • Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga
 • Sallačova sbírka jelenovitých
 • Stavby na Novodvorsku a Žehušicku v průběhu staletí
 • Zemědělství na jižní a jihovýchodní Moravě v polovině 19. století ve světle stabilního katastru

Vyšlo 2013:

 • Osudový příběh Československého zemědělského muzea (1891) 1918–1952

Vyšlo 2012:

 • Justiční statky – vězni a zemědělství

Vyšlo 2011:

Vyšlo 2010:

 • Svědectví map
 • Svědectví map – lesní mapy

Vyšlo 2009:

 • Mechy a lišejníky ve sbírkách NZM Ohrada

Vyšlo 2008:

 • František Thomayer – život a dílo zahradního architekta

Vyšlo 2007:

 • Dějiny hmotné kultury

Vyšlo 2006:

 • Lidé, krajina a zemědělství

 

Uvedené publikace si můžete koupit na pokladně muzea nebo objednat. Ceník zde.

Publikace objednávejte e-mailem u Mgr. Jany Kubelkové: jana.kubelkova@nzm.cz, tel.: 220 308 248.
Zasíláme je na dobírku.