Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Prameny a studie

Po celou dobu existence Národního zemědělského muzea byla zpracována celá řada historických témat a výzkumných úkolů. Nutnost zpracovat muzejní expozice z vývojového hlediska vedla ke studiu dějin zemědělství, potravinářského průmyslu a lesnictví od nejstarších dob po současnost. Dílčí výsledky pak byly postupně uveřejňovány ve Vědeckých pracích Zemědělského muzea a v edici Prameny a studie, které jsou vydávány od roku 1966. Původně se edice nazývala Prameny historie zemědělství a lesnictví a od roku 1978 došlo ke změně původního názvu na Prameny a studie. Jejich obsah se dá rozdělit na několik tematických okruhů. Objevují se zde: bibliografická zpracování, výsledky řešení výzkumných úkolů a jednotlivé studie, které měly přispět svými monografickými výsledky k poznání širších souvislostí ve vývoji českého zemědělství, lesnictví a potravinářství.

V roce 1993 došlo k přerušení ve vydávání souvislé řady tohoto periodika. Pokusy o obnovení se objevily v roce 1997, ale teprve rok 2006 byl tím přelomovým a již pod hlavičkou Národního zemědělského muzea Praha vyšlo 38. číslo Pramenů a studií (k výročí 115 let založení NZM) a další čísla postupně přibývají. Do budoucna je plánováno vydávat Prameny a studie jako pravidelné recenzované periodikum a to dvakrát ročně. Jako časopis se bude věnovat různým tématům a možnost přispět svým článkem mají také i ostatní zájemci mimo NZM.