Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Die Ausstellung "Patřičný und Gäste – Wood"

30. 09. 2009 — 30. 06. 2010