Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Die Ausstellung "Wine"

16. 6. 2006 — 1. 1. 2007