Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Letna schweine l.

8. 3. 2008