Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Prager Museumsnacht 2006

17. 6. 2006