Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Prager Museumsnacht 2007

16. 6. 2007