Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Prager Museumsnacht 2008

14. 6. 2008