Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Prager Museumsnacht 2009

30. 5. 2009