Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Prager Museumsnacht 2011

11. 6. 2011