Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Ing. Miroslav Čeněk

Osobní profil

 

Název pozice v NZM:

Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů

 

Vzdělání:

VŠZ Praha, PEF v Českých Budějovicích

 

Praxe:

V NZM od května 1988

 

Sbírky v NZM:

Podsbírka rybářství
Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:
Výstavní cyklus Příroda v ilustraci (7 ročníků)
J. E. Ridinger
Ptáci ze sbírek NZM Ohrada
Šumava – příběhy, tajemství, nostalgie (spoluautor)
Mechy a lišejníky
Bobři
Čižba – umění jemné a líbezné
Sallačova sbírka
Vybraná publikační činnost:
Čeněk, M.: Ptáci ve sbírkách NZM v loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Zprávy MOS 64, 2006
Čeněk, M.: Mechy a lišejníky ve sbírkách NZM Ohrada – Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství. NZM Praha, 2009
Čeněk, M.: Bobři. NZM Praha, 2011
Čeněk, M., Růžičková, V.: Historie chovatelství v českých zemích. Praha 2010
Čeněk, M., Voldřichová, M., Robovský, J.: Sallačova sbírka jelenovitých. Kritický katalog. NZM Praha 2014

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

Encyklopedie strojů a nářadí – výstup výzkumného záměru MZe ČR:
Vědecké zhodnocení sbírkového fondu NZM, řešeného v letech 2005–2011 (hl. řešitel PhDr. P. Novák)