Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Ing. Petr Fencl

Osobní profil

 

Název pozice v NZM:

kurátor

 

Vzdělání:

SLTŠ Písek, VŠZ Brno – fakulta lesnická

 

Praxe:

1974 – Lesprojekt – Č. Budějovice – taxátor
1979 – UHUL Brandýs – kolaudátor LHP
1985 – UHUL Brandýs – ved. odd. Kartografie a reprodukce
1990 – UHUL Brandýs – ředitel pobočky výroby a služeb
1998 – UHUL Brandýs – ekonomický náměstek ředitele UHUL
2003 – UHUL Brandýs – ved. odd. Historických průzkumů
2006 – NZM Praha – kurátor

 

Sbírky v NZM:

Sbírka map a plánů archivu NZM
Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:
2006 – stálá expozice – Ptáci Lednicko Valtického areálu – NZM Valtice
2007 – stálá expozice – Moravské kartografické centrum – Velké Opatovice
2008 – 2010 – výstavy starých lesních map – Zvolen, Modrava, České Budějovice, Prachatice, Mnichov, Velké Opatovice.
2011 – 2013 – výstava Co strom pamatuje a lidé zapomněli – NZM Praha
2011 – výstava starých lesních map – Paříž
2013 – výstava starých lesních map – CZU Praha, zámek Lysice
2014 – výstava starých lesních map – Silva Regina Brno

 

Vybraná publikační činnost:

Svědectví map
Svědectví map – mapy lesa
Svědectví map – lesní mapy
Svědectví map – lesnické mapy
+ články Lesnická práce, Prameny a studie, Kartografické obzory, sborníky konferencí

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

2013 2017 NAKI (program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) spolu řešitel, konsorcium NZM – Mendlova univerzita
Název projektu: Zahradně–architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během

2013–2017 NAKI (program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) spoluřešitel, konsorcium NZM – NPÚ
Název projektu: Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století

 

Ostatní:

1. pořádání konferencí – Z historie lesního hospodářství
2. Projekt GAČR v pozici spolužadatele