Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Ing. Vilém Křeček

Osobní profil

 

Název pozice v NZM:

Ředitel pobočky Valtice

 

Vzdělání:

1989–1994: Ing. – Vysoká škola zemědělská Brno, fakulta Lednice
2006–2007: AMG Škola muzejní propedeutiky

 

Praxe:

12/2003 – dosud: Národní zemědělské muzeum
8/2003 – 11/2003: SViŠ Valtice, mistr odborného výcviku
1/1996 – 3/2003: Moravoseed Mikulov, odborný asistent šlechtění

 

Sbírky v NZM:

Podsbírka zelinářství, podsbírka květinářství

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

Květiny v proměnách časů (2007) NZM Valtice
O vínu (2007) NZM Praha
Jablko – symbol zdraví (2008) NZM Valtice
Tajemný svět hub, mechorostů a lišejníků (2009) NZM Valtice
Od nektaru k medu – včela a její význam v přírodě (2010) NZM Valtice, NZM Kačina
Vinařské etikety (2011) NZM Valtice
Tykve, cukety a patisony (2012) NZM Valtice

 

Expozice:

Historické vinařské lisy (2005–2006)
Ptáci v krajině Lednicko–valtického přírodního komplexu (2007)
Život v krajině LVA (2013–2014)

 

Vybraná publikační činnost:

Encyklopedie strojů a nářadí – Zahradnictví (2011) Praha, 180 s. ISBN: 978-80-86874-32-6
O vínu (2007) Praha, 43 s. ISBN: 80-86874-02-8
Obchod se lněným semenem v Tišnově v polovině 19. století. Prameny a studie 39 NZM Praha, s.69–75
NZM Valtice – Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí. Prameny a studie 38 NZM Praha, s.99–100
Zahradnický rod Černých. Prameny a studie 46 NZM Praha, s.72–78
Plastické obrazy zahrad a parků. Prameny a studie 38 NZM Praha, s. 115–116

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

2005–2011: spoluřešitel Výzkumného záměru Ministerstva zemědělství ČR MZE7507574101 Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea
2013–2014: NAKI (program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) spoluřešitel, konsorcium NZM – NPÚ
Název projektu: Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století

 

Ostatní:

Projekt na záchranu sbírkových exponátů – vinařských lisů – grant JMK 50 tis (2006)
Projekt vybudování muzejního arboreta – grant JMK 125 tis (2007)
Projekt stavebních úprav výstavních prostor – grant JMK 75 tis (2008)
Dotace EU – Integrovaný regionální operační program (2016) – Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice