Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Ing. Vladimír Michálek

Osobní profil

 

Název pozice v NZM:

Ředitel NZM Čáslav

 

Vzdělání:

Ing. – Vysoká škola zemědělská Praha, Mechanizační fakulta

 

Praxe:

3/1993 – dosud: Národní zemědělské muzeum

 

Sbírky v NZM:

Energie a doprava
Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:
Jede traktor, NZM Praha
Dřinu strojům? Dřinu strojům!, NZM Čáslav

 

Vybraná publikační činnost:

Láznička, Michálek: Vývoj zemědělské techniky v českých zemích
Michálek, Novák, Růžičková: Traktory, motorové pluhy a parní stroje

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

Dokumentace nejnovějších dějin a sbírkotvorný program NZM – MK ČR
Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova v 19. a 1. pol. 20 st. – MK ČR
Vědecké zhodnocení sbírkového fondu NZM – MZe