Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Rekonstrukce schodiště dočasně změní vstup do NZM

Ve středu 23. 3. 2016 budou zahájeny práce na rekonstrukci schodiště hlavního vchodu NZM. Z tohoto důvodu bude hlavní vchod do budovy muzea z ulice Kostelní uzavřen. Pro vstup do budovy bude používán vchod z muzejního dvora (vstup do dvora z ulice Letohradská).
Předpokládaný termín ukončení je 27. 5. 2016.