Národní zemědělské muzeum - Kačina

Český venkov, empírový zámek

Služby muzea

Pobočka NZM Kačina pronajímá prostory pro firemní a společenské akce, pro filmování.

Svatby na zámku Kačina

Zámek Kačina nabízí mnoho romantických míst, kde můžete uskutečnit váš svatební obřad. Matrika Svatý Mikuláš má k dispozici obřadní síň, která je příjemným místem pro malé, komorní svatby. Pro větší svatby můžete volit mezi tanečním sálem, zámeckou kaplí anebo jakýmkoliv místem v parku.

V případě, že máte zájem o svatební obřad na zámku Kačina, kontaktujte prosím nejprve matriku ve Svatém Mikuláši , kde vám budou sděleny možné termíny a oddací místa. Pokud chcete svatbu jinde, než v obřadní síni, následně kontaktujte prosím Svatební salon SVATBA IN. Prohlídky zámeckých prostor jsou možné pouze v termínech domluvených se svatebním salonem.

Více informací najdete v katalogu svatebního salonu SVATBA IN.

Upozornění: Z důvodu udržení pořádku na nádvoří a ochrany památkově chráněných interiérů je na zámku Kačina zakázáno používání rýže při svatebních obřadech.

Matrikářka:

Paní Jaroslava Kašíková, kontakt: 327 571 165 – kasikova@cmail.cz

Svatební salon SVATBA IN

Paní Kateřina Srbová, kontakt: 603 822 920 – info@svatbain.cz, www.svatbain.cz