Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Mgr. Dominika Švédová

Osobní profil

 

Název pozice v NZM:

Kurátorka sbírky NZM Valtice, lektor

 

Vzdělání:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor biologie

 

Praxe:

od r. 2005 dosud Národní zemědělské muzeum, pobočka Valtice

 

Sbírka:

životní prostředí, botanika

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v muzeu:

Výstava herbářů (2005) NZM Valtice
Lektorský program ke stálé expozici Ptáci LVA (2007)
Lektorský program: Co do lesa nepatří (2008)
Lektorský program: Život pod hladinou (2008)
Lektorský program k výstavě „Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí“ (2011)
Výstava a lektorský program „Když dýchne kouzlo Vánoc“ (2011) – spoluautorka
Lektorský program k expozici ovocnictví a zelinářství (2011)
Lektorský program: Balkónové květiny (2011)
Výstava a lektorský program „Život ve stylu bio“ (2012)
Výstava a lektorský program „Vánoce ve světě“ (2012) – spoluautorka
Lektorský program – Co na talíř nepatří (2015) (program o zdravém stravování)
Výstava a lektorský program – Advent v muzeu (2015)
Výstava a lektorský program – Voda jako kolébka života (2016)
Výstava a lektorský program – Kouzlo vánočních tradic, zvyků a pověr

 

Vybraná publikační činnost:

Pohled do historie a současnosti ekologického zemědělství: Prameny a studie 50 NZM Praha
Počátky zahradnického školství v Lednici na Moravě (Význam knížete Johanna II. z Liechtensteina pro zahradnictví a zemědělství v Lednici na Moravě.): Prameny a studie 49 Praha – spoluautorka
Encyklopedie strojů a nářadí – Zahradnictví (2011) Praha, 180 s. ISBN: 978-80-86874-32-6 – spoluautorka