Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Mgr. Lucie Kubásková

Osobní profil

Název pozice v NZM:

Vedoucí oddělení muzeologie
Vědecký a odborný pracovník – kurátor

Vzdělání:

Mgr. – Slezská univerzita v Opavě, obor Historie – muzeologie

Praxe:

1/2012 – dosud: Národní zemědělské muzeum – vedoucí oddělení muzeologie
7/2009 – 12/2011: mateřská a rodičovská dovolená
5/2006 – 7/2009: Národní zemědělské muzeum – zástupkyně generálního ředitele
11/2004 – 5/2006: Národní zemědělské muzeum – kurátor
1/2003 – 10/2004: Uměleckoprůmyslové museum – správce depozitáře

Sbírky v NZM:

Potravinářská výroba

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

Cukrářské slavnosti – akce NZM (2015, 2016)
Půjdem spolu do muzea na betlémy (2015)
O pivu – Z chmelnice až na náš stůl (2014)
Od věku sloužím člověku – obaly potravin v historickém kontextu (2013)
Instalace zámecké kuchyně a spižírny na zámku Kačina (2012)
Pod korouhví stříbrného lva (2010)
Kde se pivo vaří (2005)

Vybraná publikační činnost:

KUBÁSKOVÁ, L. (2012): Od věku sloužím člověku – obaly potravin v historickém kontextu. NZM Praha.
KUBÁSKOVÁ, L.; LINHARTOVÁ, K.; RŮŽIČKOVÁ, V. (2011): Encyklopedie strojů a nástrojů – potravinářská výroba. NZM Praha.
KOL. AUTORŮ (2006): Lidé, krajina a zemědělství. Profi Press, Praha.

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

Účast ve třech projektech.
V NZM:
Výzkumný záměr MZE ČR MZE7507574101 – vědecké zhodnocení sbírkového fondu NZM (2005–2011)
MZE RO 0814 – Obaly potravin 20. století (2012–2015)