Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Mgr. Martin Slaba

Osobní profil

 

Název pozice v NZM:

Ředitel NZM Ohrada, kurátor podsbírky myslivost

 

Vzdělání:

VŠ – Jihočeská univerzita v ČB, historie – angličtina

 

Praxe:

8/2005 – dosud, NZM Ohrada

 

Sbírky v NZM:

Myslivost

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

Například:
Konec medvědů v Čechách?, NZM Ohrada 2006 – 2007
Šumava – tajemství, nostalgie, příběhy, NZM Praha 2007
Po stopách svatého Huberta, NZM Ohrada 2007
Africké cesty Adolfa Schwarzenberga, NZM Ohrada 2008 – 2009 a NZM Praha 2010
Sáňkování dříví, NZM Ohrada 2010 – 2011
Sláva měšťanským střelcům, NZM Ohrada 2012 – 2013
Poslové dobrých zpráv, NZM Praha 2013
Lovu zdar!, Svatý Anton 2013
300 let zámku Ohrada, Uzaerzewo 2013 – 2014

 

Vybraná publikační činnost:

Například:
Českoslovenští legionáři okresu Benešov, Benešov 2001.
Zajatcem na Sibiři a za polárním kruhem. Ze vzpomínek Jana Popka, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 42, 2002, s. 171 – 184.
Myšlenkový svět a každodennost benešovského studenta Ladislava Trmala, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 43, 2003, s. 131 – 146.
Josef Kubík a Divišovští zpěváčci. Příspěvek ke kulturním dějinám Podblanicka, In: Velek, L: (ed.), Stopy dějin pod Blaníkem. Pocta Jiřině a Erichovi Rennerovým od jejich kolegů, žáků a přátel, České Budějovice 2006, s. 103 – 116.
NZM Ohrada – Muzeum lesnictví myslivosti a rybářství, Prameny a studie 38, 2006, s. 85 – 88.
Pobočka Zemědělského muzea na Konopišti. Příspěvek k dějinám českého muzejnictví v 50. letech 20. století, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 48, 2008, s. 297 – 312.
Africké cesty Adolfa Schwarzenberga, katalog k výstavě, Praha 2010.
Muzeum na loveckém zámku Ohrada, Zborník Múzea vo Svätom Antone 19, 2010, s. 273 – 276.
M. Slaba (ed.), Antonín Nikendey, Šumavský jelen, Obnovená Tradice 22, č. 44, 2011, s. 31 – 37.
Burket contra Rozmara, Prameny a studie 46, 2011, s. 45 – 56.
Neslavný konec slavného spolku, Příčiny zániku České lesnické jednoty v roce 1925, Prameny a studie 48, 2012, s. 116 – 130.
M. Slaba (ed.), Paměti o životě a zašlé slávě vorařů na Vltavě. Plavecká kronika Tomáše Sypala z Českých Budějovic, Prameny a studie 49, 2012, s. 40 – 52.
Splavení posledního vltavského voru. Příběh jedinečného muzejního experimentu z roku 1971, in: Steinová, Š. (ed.), Z historie lesního dopravnictví, Praha 2012, s. 171 – 179. ISBN 978–80–86874–41–8.
Počátky pobočky Zemědělského muzea na Ohradě, Prameny a studie 50, 2013, s. 18 – 29.
Schwarzenberská farma Mpala, Prameny a studie 54, 2014, s. 128 – 172. (Společně s M. Slabovou)
Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga, Praha 2014. (Společně s M. Slabovou)
Zemědělská škola v Loutí, Josef Zeman a Ludvík Vaculík, Prameny a studie 58, 2016, s. 171 – 187.

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

2005–2011: spoluřešitel Výzkumného záměru Ministerstva zemědělství ČR MZE7507574101 Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea. Výstup: Encyklopedie strojů a nářadí. Lesnictví, myslivost a rybářství, Praha 2011.