Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Mgr. Martin Vlček

Osobní profil

 

Název pozice v NZM:

kurátor sbírky obrazů

 

Vzdělání:

Mgr. – historie, dějiny umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 

Praxe: 

8/2006–dosud: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. – Zámek Kačina

 

Sbírky v NZM:

podsbírka O (sbírka obrazů), péče o mobiliář v zámecké expozici na Kačině

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

Za velkou louží, NZM Kačina 2008
Prezentace části Šrobárovy sbírky v rámci Pražské muzejní noci, NZM Praha 2009
Expozice Upstairs, Downstairs and Ground, NZM Kačina 2012
Haptická expozice, NZM Kačina 2012
Jak se stavěl zámek, NZM Kačina 2013
Brány památek dokořán, NZM Kačina 2016
Muzejní noc, NZM Kačina 2016

 

Vybraná publikační činnost:

VLČEK, M.: Nálety sovětského letectva na Brno v dubnu 1945. Brno v minulosti a dnes 20. Brno: Archiv města Brna, 2007, s. 279-301.
VLČEK, M.: Socialistický realismus v československém výtvarném umění 50. let a díla jeho představitelů ve sbírkách NZM. Prameny a studie 41. Praha: NZM Praha, 2008, s. 107–117.
VLČEK, M.: Kůň ve výtvarném umění. Prameny a studie 43. Praha: NZM Praha, 2009, s. 148–162.
VLČEK, M.: Historie Šrobárovy sbírky. Prameny a studie 49. Praha: NZM Praha, 2012, s. 214–224.
VLČEK, M.: Realizované a nerealizované projekty zahradních staveb v zámeckém parku na Kačině za hraběte Jana Rudolfa Chotka. Prameny a studie 51. Praha: NZM Praha, 2013, s. 122-138.
VLČEK, M.: Významní historici a znalci umění spojení se Šrobárovou sbírkou. Prameny a studie 58. Praha: NZM Praha, 2016, s. 98-115.

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

2010–2011 autor ilustrací v Encyklopedii strojů a nářadí – výstup Výzkumného záměru Ministerstva zemědělství ČR MZE7507574101 Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea