Den bezpečnosti 16. 4. 2015

16. 04. 2015 – 30. 04. 2015

V NZM Čáslav – Muzeu zemědělské techniky proběhla dne 16. 4. 2015 vzdělávací akce „Den bezpečnosti“.

Akce byla primárně určena pro žáky základních škol. Ve spolupráci s Městským úřadem Čáslav byly proto osloveny školy nejen v samotném městě, ale i ve spádových oblastech. Postupně se k účasti přihlásily i některé mateřské školy a také Střední zemědělská škola. Celková účast byla 1 084 návštěvníků, z toho 1 014 dětí a žáků.

Školy ze spádových oblastí měly ze strany města Čáslav zajištěnu autobusovou přepravu, a tak se první návštěvníci v areálu muzea objevily již okolo půl osmé ráno, i když začátek celé akce byl naplánován od 9 hodin. Ani takto brzký příchod však pořadatele nezaskočil a pro tyto návštěvníky byly otevřeny haly s historickými traktory. Zároveň se již průběžně zaplňovala stanoviště s technikou Policie ČR a HZS Kutná Hora. Aktivní výuku 1. pomoci zároveň zahájil i Nadační fond Kryštůfek. Na hladký průběh dopravy žáků, stejně jako na zajištění bezpečného příchodu čáslavských škol pak ve vzorné součinnosti dohlížela Městská policie Čáslav a hlídka Policie ČR.

Po slavnostním zahájení celé akce starostou Čáslavi Ing. Strnadem již následovaly akční ukázky na hlavní ploše. Nejprve ukázku výcviku předvedli psovodi Policie ČR z Mělníka, a do role figurantů se posléze aktivně zapojili i zájemci z řad dětí. Po osvětové části Nadačního fondu Kryštůfek svou ukázku rychlého zásahu prezentovala i pořádková Policie ČR z Kutné Hory, která předvedla několik forem zásahu proti narušitelům pořádku. Jízdní složka Policie ČR z Prahy posléze demonstrovala vycvičenost koní při zdolávání překážek, ale i jejich reakce na události, se kterými se mohou setkat v každodenní službě. Na závěr celé akce proběhla součinnost všech složek IZS při zásahu u autonehody, včetně zajištění prostoru, vyproštění zraněné osoby po rozstřižení vozidla, její ošetření a transport.

Během celé akce byla zpřístupněna stanoviště s moderní i historickou technikou složek Policie ČR a HZS, a v prostoru stánku BESIP byl velký zájem o jízdu na trenažérech a také o simulátor převrácení vozidla, kdy si návštěvníci sami mohli pocity při převrácení vyzkoušet. Na celou akci byly zaznamenány vesměs příznivé ohlasy z řad obecenstva i z řad účinkujících, a tak bude snahou pořadatele v akcích tohoto typu periodicky pokračovat.