Den bezpečnosti

Simulátor převrácení vozidla,  práce psovodů a další ukázky práce profesionálů integrovaného zásahového systému včetně prohlídky techniky, to vše uvidí návštěvníci druhého ročníku Dne bezpečnosti v Čáslavi. Vzhledem k edukačnímu charakteru akce bude vstup do prostor muzea zdarma!

V bohatém programu, který má za cíl prohloubit povědomí o činnosti jednotlivých složek a zásady poskytnutí první pomoci při ohrožení života budou na hlavní předváděcí ploše muzea k vidění praktické ukázky práce složek IZS, BESIP, vybrané složky Policie ČR, Hasičský záchranný sbor a Záchranná služba. Během celé akce budou návštěvníkům k dispozici další stanoviště s moderní používanou technikou s prohlídkou a komentářem. Ukázky své práce budou předvádět i ostatní složky Policie ČR, a také Městská Policie Čáslav, Nadační fond Kryštůfek záchranář a Český červený kříž oblastní spolek Kutná Hora.

Zároveň budou volně zpřístupněny vybrané expoziční haly zdejšího muzea. V rámci Dne bezpečnosti tako mohou  návštěvníci  spatřit výstavu historických exponátů i zcela unikátní výstavu autíček a dalších hraček. Těm, co u nás byli už vloni můžeme slíbit, že největší taháky z minulého ročníku –  tedy simulátor převrácení vozidla a vystoupení psovodů – budou na předváděcí ploše k vidění i letos.

Pořadatel kromě výše uvedených složek vyslovuje poděkování i dalším firmám, které se na této akci různou formou podílejí, tedy společnostem AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Čáslav a Asig, s.r.o. dopravní značení Čáslav.

Akce se koná za finanční podpory Města Čáslav.

PROGRAM

Hlavní předváděcí plocha:

9:00                     zahájení akce zástupcem města Čáslav

9:30 – 12:30        ukázky práce vybraných složek Policie ČR a dalších jednotek IZS

průběžně:

Jednotlivá stanoviště budou umístěna po obvodu plochy (BESIP, další složky Policie ČR, HZS Kutná Hora, Nadační fond Kryštůfek, ČČK,  Městská policie Čáslav).

Prohlídka přistavené techniky s komentářem.

Přístupné výstavní haly  s historickými exponáty a výstava autíček a dalších hraček.