Dřinu strojům? Dřinu strojům!

02. 05. 2011 – 04. 06. 2011

V rámci akce Pradědečkův traktor proběhne dne 4. 6. 2011 ve 12:00 hodin otevření nové expozice Dřinu strojům? Dřinu strojům!

Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi připravuje pro návštěvníky zcela ojedinělou expozici zasazenou do nově rekonstruovaného objektu, který svým prostorovým řešením podtrhuje výjimečnost expozice i možností nevšedního pohledu na jednotlivé exponáty.V kontextu s významnými českými i světovými událostmi je prezentován na pozadí rozvoje celé společnosti i vývoj nejen zemědělské techniky, respektive vývoj využívání energie ve všech oblastech lidského života.Celá expozice má sice technicistní charakter, nezapomíná však ani na laickou veřejnost všech věkových kategorií, interaktivní doprovodné programy a odpočinkovou zónu. Takto pojatý typ expozice představuje přesně ten mezičlánek, který většinou v muzejních expozicích chybí.

Celá expozice je členěna do pěti barevně odlišených časových období, které, podle autorů, nejlépe a zásadním způsobem vypovídají o způsobu a formách využití energie. Hlavní linii tvoří dějiny zemědělského strojnictví, vedlejší pak dějiny podnikání ve strojnictví zemědělském, které v každém časovém období reprezentují česká jména a významné české firmy. Každý jednotlivý úsek pak je vztažen k nejvýznamnějšímu používanému zdroji energie dané etapy a ke konkrétní firmě. Díky historii uvedené firmy se návštěvníci seznámí nejen se stěžejními výrobky, ale zároveň je naznačeno i využití jednotlivých zdrojů energie.  Dobový kontext dokreslují datově vztažené celospolečenské události tuzemské i zahraniční.

Převážná část expozice je tvořena trojrozměrnými předměty z 19. a 20. století, které dokumentují vzájemné vazby průmyslové revoluce a zemědělství. Zdroje energie, které nebylo možné z technických důvodů do expozice umístit, jsou zachyceny převážně formou modelů a fotografií, které dokreslují celkový koncept expozice.