Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

300 let loveckého zámku Ohrada

Národní zemědělské muzeum představuje od 9. listopadu t. r. až do 30. června 2014 výstavu “300 let loveckého zámku Ohrada” v Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego v polské Szreniawie.

http://www.muzeum-szreniawa.pl/?q=pl/node/577