Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

KAČINA – od koncepce k detailu při obnově památky zahradního umění

SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU – občanské sdružení

Workshop – vybraná témata obnovy

8. června 2012, Kačina

Národní kulturní památka Kačina patří mezi významné památky ČR. Od roku 2004 byla systematicky připravována obnovatéto památky v souladu s principy současné památkové péče. Pro obnovu byly získány finanční zdroje z operačního programu Státního fondu životního prostředí osa 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny. Probíhající obnova je příkladem možnéhokompromisu mezi památkovou péčí a ochranou přírody. Smyslem akce je poukázat na nutnost jednoznačné koncepce a potřebuprofesionálního provedení detailu. Klíčová místa obnovy budou prezentována ukázkami v terénu – v zámeckém parku i v oboře.

Pozvaní hosté:

NZM – Ing. Zdeněk Novák, PhDr. Pavel Novák, CSc.
Lesy ČR – Ing. Jiří Makovec, Ing. Miroslav Němeček
NPÚ – Ing. Růžena Bočková, Ing. Božena Pacáková
AOPK – Mgr. Martina Molíková, Mgr. Pavel Moravec
TDI – Ing. Josef Souček, Ing. Pavel Borusík
SFŽP – Ing. Zuzana Jánská
Lesy ČR – Ing. Jiří Makovec, Ing. Miroslav Němeček

Pořadatel: SKA IFLA CZ, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.,
Partner: NZM Praha
Odborný garant: Doc.Ing. Pavel Šimek, PhD. a Ing. Jana Kohlová

Cena:

Člen SZKT 300 Kč Nečlen 500 Kč
Člen SZKT – mimořádný 150 Kč Nečlen – student 150 Kč

Přihlášku naleznete na níže uvedených kontaktech. Přihlášení je možné do 25.5.2012.

Kontakt:

adresa: Staropramenná 29, 150 00 Praha 5, tel./fax.: 257 324 124, 257 323 953
e-mail: kancelar@szkt.cz, web: www.szkt.cz, www.arboristika.cz, www.zahrada-park-krajina.cz