Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Kartografické a geodetické dny v Moravském kartografickém centru /14. a 15. 9. 2012/

Národní zemědělské muzeum Praha a město Velké Opatovice pořádají při příležitosti 5. výročí otevření první kartografické a geodetické expozice v České republice – Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích – prezentační akci pro školy a laickou veřejnost.

Akce pod názvem Kartografické a geodetické dny – aneb Pojďte s námi měřit zámek – se uskuteční v prostorách Opatovického zámku a přilehlého zámeckého parku ve Velkých Opatovicích. V pátek 14. září a v sobotu 15. září si mohou návštěvníci vyzkoušet na dvanácti pracovištích různá měření s geodetickými přístroji a pomůckami, práci s mapou a seznámit se s tvorbou map v analogové i digitální podobě. Jednotlivé geodetické práce byly předvedeny na nejstarších i nejnovějších přístrojích a pomůckách a zároveň si návštěvníci mohli své odhady geodetických úloh ověřit vlastním měřením. Jedná se především o odhady a měření vzdáleností a výšek, dále orientace v terénu a určování světových stran, odhad a měření úhlů, práce s přístroji na určení polohy v souřadnicové síti. V prostorách zámeckého parku byly také připraveny “poklady” pro oblíbený geocasching.

Pro školy byly připraveny soutěže na všech pracovištích, kde určené skupiny žáků procházely jak teoretickými, tak praktickými soutěžními úkoly. Po vyhodnocení získaných bodů na všech pracovištích byly vyhodnoceny a ty nejlepší odměněny. Obdobné soutěže byly připraveny také pro jednotlivce nebo pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí byla i prohlídka Moravského kartografického centra po dohodě s odborným výkladem.

Pro zajištění odborné úrovně Kartografických a geodetických dnů byly o spolupráci požádány také brněnské vysoké školy – Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Jejich pedagogičtí pracovníci pomohli program připravit a na programu se osobně podíleli. Program dále zajišťovali pracovníci několika geodetických firem a studentů výše uvedených fakult.

Ing. Petr Fencl – kurátor expozice Moravského kartografického centra