Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Kartografické a geodetické dny v Moravském kartografickém centru ve Velkých Opatovicích

Ve dnech 14. – 15. září 2012 Národní zemědělské muzeum uspořádalo v Moravském kartografickém centru ve Velkých Opatovicích na Moravě tzv. Kartografické a geodetické dny.

Národní zemědělské muzeum na nich zastupoval Ing. Petr Fencl, kurátor NZM Praha. Přinášíme několik fotografií z průběhu akce.