Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Konference Zahradní architektura první poloviny 20. století

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Vás zvou na konferenci pořádanou v rámci projektu NAKI DF13P01OVV003 – Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky, která naplňuje tematické priority TP 1.1 a TP 1.4 Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, financovaného Ministerstvem kultury ČR.

 

konference Zahradni architekturaDatum a místo konání

  • 2. – 3. října 2017
  • Alšova jihočeská galerie v Bechyni

 

Organizační pokyny

  • Konference se bude konat v prostorách Alšovy jihočeské galerii v Bechyni.
  • Účastnický poplatek se nevybírá.
  • Ubytování a stravování si účastníci konference zajišťují individuálně.
  • Počet účastníků je omezený.
  • Přihlášky na konferenci (doc ke stažení) posílejte na adresu petr.fencl@nzm.cz do 15. 9. 2017.
  • Bližší informace o konečném programu, místě konání konference, doporučeném ubytování, stravě, technických možnostech prezentace a dalších organizačních záležitostech budou součástí následné elektronické korespondence s přihlášenými účastníky.

 

Program konference

2. října 2017

9:30 registrace účastníků
10:00 zahájení konference
10:30–11:00 Jan Vaněk: Můj dědeček Josef Vaněk
11:00–11:30 Stanislava Ottomanská: Projekční kancelář zahradního architekta Josefa Vaňka
11:30–12:00 Ladislav Zikmund-Lender: Souzvuk titánů: František Thomayer a Jan Kotěra
12:00–13:30 oběd
13:30–14:00 Roman Zámečník: Zahradní architekt Otokar Fierlinger
14:00–14:30 Šárka Steinová: Tvorba prvorepublikových českých zahradních architektů na Slovensku a Podkarpatské Rusi
14:30–15:00 Lubica Feriancová: Kúpeľný areál Sliač
15:00–15:30 přestávka
15:30–16:00 Lenka Křesadlová: Život v zámeckých zahradách v první polovině 20. století
16:00–16:30 Ivana Barošová, Věra Vávrová, Markéta Šantrůčková: Činnost Československé dendrologické společnosti a v kontextu zahradní tvorby první republiky
16:30–17:00 Ondřej Ottomanský: Použití vybraných druhů listnatých dřevin v objektech zahradního umění v období let 1918 až 1938
17:00 komentovaná prohlídka výstavy
18:30 společenský večer

3. října 2017

8:30–9:00 Tatiana Kuťková, Jiří Uher: Identifikace a substituce dobových sortimentů rostlin při obnově památky zahradního umění 1. poloviny 20. století
9:00–9:30 Přemysl Krejčiřík: Obnova zahrady Vily Tugendhat v Brně
9:30–10:00 Matouš Jebavý: Revitalizace parku Riegrovy sady v Praze 2 ve vztahu k původní úpravě parku od významného zahradního architekta Leopolda Baťka
10:00–10:30 přestávka
10:30–11:00 Štěpánka Šmídová: Zahrada Karla Čapka
11:00–11:30 Ondřej Fous: Konzervace rostlinného materiálu vilových zahrad
11:30–12:00 Pavel Šimek, Lukáš Štefl: Následná péče jako předpoklad funkčnosti vilové zahrady první poloviny 20. století
12:00–12:15 ukončení konference

Pozvánka ke stažení (pdf)