Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Lesní mapy na veletrhu Silva Regina 2014

Národní zemědělské muzeum Praha představí na veletrhu Techagro, Silva Regina, Animal Vetex, Biomasa 2014 v Brně na přelomu března a dubna tohoto roku zatím nejrozsáhlejší soubor starých lesních map a map souvisejících s hospodařením v lesích. Jedná se především o rukopisné mapy v časovém rozmezí od 16. do 20. století. Kopie (faksimile) map jsou vytištěny na plátně v původní velikosti. Mapy budou na výstavě členěny do tématických skupin, jako jsou počátky zobrazování lesů na mapách, počátky lesnického mapování, katastrální mapy a geometrické plány, plavební a rybniční mapy a další. Celkem bude vystaveno 150 kusů starých map, které svým kartografickým obsahem a zpracováním lze považovat za unikátní kartografická díla.

Návštěvníci mohou shlédnout velké nástěnné mapy, které reprezentovaly příslušný majetek a také části unikátních map jako je např. plavební mapa řeky Otavy z roku 1797, jejíž celková délka je neuvěřitelných 43 metrů. Vystavené mapy dokladují vysokou úroveň hospodaření v lesích na území ČR v minulých stoletích. Soubor map bude vystaven v rámci doprovodného programu lesnického veletrhu Silva Regina na první galerii pavilonu Z po celou dobu konání veletrhu, tj. od 30. 3 do 3. 4. 2014, na brněnském výstavišti. Vystavované mapy jsou součástí digitální sbírky map a plánů Národního zemědělského muzea. Díky dlouhodobé spolupráci mezi NZM a archivy ČR (Národním archivem, Státními oblastními a Zemskými archivy) byly vybrané mapy digitalizovány tak, aby mohly být zpřístupněny odborné i laické veřejnosti. Od 1. ledna 2014 je v provozu také mapový server Národního zemědělského muzea www.starelesnimapy.cz (najdete je v rubrice Aktuálně), na kterém je možné některé z vystavených map shlédnout. Mapy budou postupně doplňovány, tak jak bude probíhat jejich kompletní digitalizace. Na tomto webovém portálu jsou dále představeny zpracované zahradní plány významných českých zahradních architektů. Současné technologie a web umožňují prohlížení starých lesních map na monitoru počítače, avšak nikdy nenahradí možnost shlédnout mapu v původní velikosti a těžko rozlišitelnou od originálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o rukopisné mapy, nabízí se analogické srovnání s obrazy, kdy prohlížení díla v počítači nenahradí návštěvu galerie.