Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Mezinárodní konference k 200. výročí založení zámeckého parku v Lednici

23. – 24. dubna 2012

Česká odborná veřejnost letos oslaví 200 let, která vloni uplynula od založení přírodního zámeckého parku v Lednici knížetem Johannem Josefem I. z Lichtenštejna. Toto významné výročí se ve skutečnosti už slaví pečlivě prováděnou obnovou zámeckého parku v Lednici, která probíhá pod dohledem odborníků z Mendelovy univerzity.

Vlastní Mezinárodní konference k 200. výročí založení zámeckého parku v Lednici proběhne 23. a 24. dubna 2012 na zámku v Lednici a současně připomene 40. výročí přijetí Úmluvy o ochraně světového dědictví UNESCO a 30. výročí přijetí Florentské charty o historických zahradách. V roce 1996 prosadila Česká republika zápis kulturní krajiny Lednice – Valtice na Seznam světového dědictví UNESCO. Zdejší zámecký park je z pohledu tvorby kulturní krajiny nutno chápat jako vrchol celého krajinného programu.

Mezinárodní konferenci pořádá Národní památkový ústav, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity a Národní zemědělské muzeum. Konference proběhne na vysoké vědecké a odborné úrovni. Mezi přednášejícími jsou mj. Dr. Johannes Kräftner, Prof. Géza Hajós z Rakouska a další vynikající odborníci z Německa, Slovenska a přirozeně z České republiky, zejména generální ředitel NZM Ing. Zdeněk Novák a odborníci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, atd.

Příspěvky pronesené na konferenci budou vydány v česko – anglickém sborníku. Součástí programu konference bude odborná exkurze parkem, kde budou přítomným odborníkům vysvětleny kompoziční zásady tvorby parku, zásady obnovy parku a ochrany přírody.

O záštitu nad mezinárodní konferencí k 200. výročí založení zámeckého parku v Lednici byli požádáni Hans-Adam II. kníže z Lichtenštejna, Miroslava Němcová předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu a Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje.

Z tisku:

DNES: Břehy zámeckého rybníka se drolí. Potřebují desítky milionů [pdf]

Kontakt:

Mgr. Lubomír Maršík, public relations/styk s veřejností
Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, 170 00 Praha 7, Česká republika
Tel.: +420 220 308 382, +420 602 932 578; e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz
www.nzm.cz