Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Mezinárodní konference „Z historie lesního dopravnictví“ ve Zvolenu, SK /24. – 26. 10. 2012/

Vodní doprava, zvířecí potahy, lesní dráhy, traktory, lanovky… to je jen stručný výčet různých způsobů dopravy, které se postupně v lesích používaly, nebo jsou ještě v provozu. Lesnické a dřevařské muzeum ve Zvolenu, které si v roce 2012 připomíná 85. výročí lesnického muzejnictví na Slovensku, uspořádalo spolu s Národním zemědělským muzeem v Praze, Lesy Slovenské republiky, s. p. a Technickou univerzitou ve Zvolenu mezinárodní konferenci pod názvem „Z historie lesního dopravnictví“. Uskutečnila se ve dnech 24. – 26. 10. ve Zvolenu, v důstojných prostorách tamější Technické univerzity – v jejím konferenčním sále. Jeden den účastníci také vyjeli za terénními ukázkami do Lesnického skanzenu na území Odštěpného lesního závodu Čierny Balog ve Vydrovské dolině.

Program zdařilé konference byl velice bohatý, přednášelo na ní na dvacet pět odborníků z tohoto oboru, nebo historiků, kteří se jím zabývají. Do Zvolena se sjeli z České republiky a ze Slovenska. Účastníci konference si vyslechli příspěvky například o vodním smyku v Harmanci, sáňkování dřeva na Šumavě i o tamějším Schwarzenberském vodním kanálu či o volném plavení dříví po Hronu, nebo o vorech a vorařích. Ve vyprávění přednášejících imaginárně ožily lesní železnice na Hriňové a v Žarnovici, nebylo zapomenuto ani na lesní dráhy na Podkarpatské Rusi.

Na tradici využití koní v lesním dopravnictví úspěšně navazují Lesy SR, s. p. chovem koní – noriků muránského typu ve Středisku chovu koní na Dobšiné a na Velké Lúce na Muráňské planině. Byli připomenuti významní lesníci – průkopníci lesního dopravnictví, k nimž patřili i Jozef Dekret Matejovic, Josef Opletal, Karel Matyáš nebo Pavol Roško. Významná část konference patřila prezentaci Výzkumné stanice Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Její vedoucí pracovníci Lubomír Novák a Přemysl Horek hovořili o vývoji a výrobě lesních lanovek a traktorů.

Výčet všech příspěvků pro jejich velký počet nemůže být úplný, všechny jsou však obsaženy ve sborníku “Z historie lesního dopravnictví“ o 275 stranách, bohatě doplněném fotografiemi, plánky a grafikou. Editovala jej náměstkyně generálního ředitele Národního zemědělského muzea v Praze Šárka Steinová. Sborník má vysokou historickou a odbornou úroveň, zasloužil by si zařazení mezi učební texty studentů lesnických škol, stejně tak jako zachované ukázky tradic lesního dopravnictví stálou péči lesníků i historiků.