Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Mezinárodní projekt: A Taste of Europe

Projekt A Taste of Europe (“Chuť Evropy”) zahrnuje několik muzeí a institucí v Evropě a jeho předpokládaná doba trvání je 2009-2011. Vedoucím pořadatelem je švédské Arbetets Museum (Museum of Work) sídlící v Norrköpingu, které tak chce ukázat evropskou aktivitu v produkci potravin, jejich konzumaci a to skrze zkušenosti zaměstnanců a odborníků v potravinářství i konzumentů samotných.

Projeví se historické a současné národní podobnosti i odlišnosti, ideje a reality, možnosti i obtížnosti, které se vykreslí ve výstavě, která se otevře v každém participujícím evropském státě. Projekt se bude zabývat důležitými otázkami produkce a konzumace. Každý partner se bude podílet na společné výstavě svými národními historickými perspektivami a to z různých pohledů. Jednou z hlavních idejí projektu je právě spolupráce s různými společenskými skupinami a evropskými obyvateli.

Tento projekt je podporován z Programu Kultura Evropské unie.

Cíle projektu:

  1. Předně vytvořit hodnotovou základnu na každé partnerské straně i kolektivně, která bude užitečná pro současný i budoucí výzkum. Všichni partneři se budou podílet na společné výstavě (zahájené ve švédském Museum of Work v Norrköpingu) sběrem zkušeností z rozhovorů, fotodokumentace a objektů.
  2. Dalším cílem je obdržet více vědomostí ze zpracovávání evropských potravin a jejich konzumace v současnosti a v historii skrze celoevropskou spolupráci na hlavní výstavě zahrnující také výzkumníky, státní a ekologické organizace jakož i veřejnost. Výstava bude obsahovat psané i orální příběhy, fotografie a objekty, ale také IT-zpracování, skrze které se i veřejnost stane spolutvůrcem a přispěvatelem výstavy spojující tak státy dohromady.
  3. Třetí cíl výstavy je podnítit důležité otázky na produkci a konzumaci potravin v Evropě, čímž se výstava stane místem setkávání a diskusním fórem evropské veřejnosti, státních organizací a různých společenských organizací (pořádání seminářů, konferencí a veřejných diskusí k problematice, hostující v každém partnerském muzeu).

Témata:

Estonsko: brambory
Česká republika: pivovarnictví
Dánsko: vepři
Finsko: chleba
Maďarsko: pšenice
Portugalsko: olivový olej
Skotsko: ryby
Slovinsko: med
Švédsko: mléko
Partnerská muzea a jejich zástupci:
The Worker’s Museum (Dánsko – Copenhagen) – Jacob Bjerring-Hansen
Estonian National Museum (Estonsko – Tartu) – Terje Anepaio
Finnish Labour Museum Werstas (Finsko – Tampere) – Kalle Kalilo, Ulla Jaskari
Museum of Hungarian Agriculture (Maďarsko – Budapest) – Ágota Nagy, Sarolta Szatmári
Portimão’s Museum (Portugalsko – Portimão) – José Gameiro
Museum of Work (Švédsko – Norrköping) – Maud Fjellman, Niklas Cserhalmi, Sofia Seifarth, Torsten Nilsson, Anders Lindh
National Museum of Agriculture Prague (Česká republika – Praha) – Roman Bortel
Scottish Fisheries Museum (Skotsko – Anstruther, Fife) – Simon Hayhow
Technical Museum of Slovenia (Slovinsko – Ljubljana) – Irena Marusic

Web projektu: www.atasteofeurope.eu.
Informace o projektu v anglickém jazyce: project_information-june-2010.pdf

Partneři:

 

Užitečné odkazy:

 

Národní zemědělské muzeum Praha 170 00 Praha 7, Kostelní 44