Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích

Koncem října 2007 byla pro veřejnost otevřena stálá expozice Moravského kartografického centra. Nachází se v rekonstruované části zámku ve Velkých Opatovicích a ve spolupráci s městem Velké Opatovice a Moravským zemským archivem ji autorsky realizovalo Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Stálá expozice je zaměřena na historický vývoj kartografie – vědy o zobrazování zemského povrchu na mapách, tvorba map na území České republiky a především na Moravě a ve Slezsku. Je rozdělena do několika samostatných tématických částí: geodesie, fotogrammetrie, polygrafie a mapová tvorba.

V hlavním sále expozice je umístěn také ústřední exponát – obří plastická mapa historických zemí Moravy a Slezka na ploše cca 100m2. Mapa vznikla na počátku dvacátého století na podkladech tzv. II. a III. vojenského mapování. Jedná se o unikátní mapové dílo, které nemá v České republice obdoby. Mapa byla pro kartografické centrum zapůjčena Moravským zemským archivem v Brně.

Dalším obřím exponátem hlavního sálu je největší dochovaná horizontální kamera Olymplux – Zeiss pro výrobu mapových matric lesních map. Kamera byla v letech 1950-1992 v polygrafickém provozu Lesprojektu Brandýs nad Labem a poté předána Národnímu technickému muzeu. Dalšími exponáty kartografického centra jsou faksimile rukopisných topografických map, rukopisné lesnické, důlní, rybniční a další tématické historické mapy, včetně map panství a velkostatků.

V ochozech prvního patra expozice si mohou návštěvníci prohlédnout geodetické a kartografické přístroje a pomůcky pro výrobu map. V expozici budou dále vystaveny  faksimile kartografických unikátních děl z archivních fondů zemských a oblastních archívů České republiky. Celá expozice bude doplněna unikátními přístroji pro kartografické a fotogrammetrické zpracování map ze sbírek Národního technického muzea.

V chodbách k přednáškovému sálu jsou instalovány krátkodobé výstavy map ze sbírek regionálních archivů a muzeí. Pro zahájení jsou připraveny výstavy map z Rajhradského archivu – Okresní archiv Brno – venkov a výstava map Zlaté stezky – Muzeum Prachaticka. V sálech přednáškové části jsou vystaveny kopie méně známých vzácných map z fondů Zemských a Oblastních archivů České republiky.

Součástí expozice bude doprovodný vzdělávací program pro děti na téma výroba map a moderní metody kartografie.

výstavy NZM

Moravské kartografické centrum na zámku ve Velkých Opatovicích bude otevřeno v měsících I. – V. a IX. – XII. , ale pouze po předchozím objednání. Adresa: Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, tel. č. 516 477 303, fax: 516 477 303, e-mail: kultura@velkeopatovice.cz .

Kontakt:

Mgr. Lubomír Maršík, public relations
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Kostelní 44, 170 00 Praha 7 – Letná
Tel.: 220 308 382, fax: 233 372 561
E-mail: lubomir.marsik@nzm.cz
www.nzm.cz