Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Museo Mundial se představuje v Praze

(Praha, 10. října 2014) Národní zemědělské muzeum, s.p.o., jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství České republiky, představuje unikátní výstavu Museo Mundial. Jejím cílem je upozornit na globální problémy a to, jak na nás dopadají. Jde o mezinárodní aktivitu muzeálních a rozvojových organizací, propojující stávající expozice s otázkami regionálního a mezinárodního rozvoje. Slavnostní zahájení proběhne v NZM v Praze už 16. října, v předvečer Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Účast přislíbili i ministr zemědělství Marián Jurečka a první náměstek ministra zahraničních věcí Petr Drulák, kteří budou s tvůrci výstavy a ostatními účastníky vernisáže diskutovat o problematice místního a globálního rozvoje a dalších tématech, týkajících se udržitelného rozvoje a odpovědného života.

Smyslem mezinárodního projektu MuseoMundial – Muzeum světa je prostřednictvím výstav a muzejních intervencí vyvolat zamyšlení či diskuzi nad globálními problémy a upozornit na Rozvojové cíle tisíciletí – priority světového rozvoje schválené všemi státy OSN v roce 2000. Dalším cílem je využít možnosti zatím opomíjené spolupráce mezi výstavními institucemi a rozvojovými organizacemi. Úkolem je seznámit veřejnost také s programy a tématy, které propojují náš lokální pohled s planetárním kontextem. Muzeum světa je pokusem několika evropských organizací, institucí a muzeí spojit moderní globální vzdělávání s muzejní praxí, tak, aby došlo k vzájemnému sdílení zkušeností a informací. To otevírá před návštěvníky nové informace i nové spojitosti. Partnery této evropské aktivity jsou v České republice občanské sdružení EDUCON a Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Expozice MuseoMundial – Muzeum světav NZM představí světové základní potraviny, jejich využití a zpracování.Ukáže na jejich nedostatek i obrovské plýtvání a také energetickou chudobu, spojenou s jejich zpracováním. V české premiéře uvede i několik fotografií z cyklu fotografa Petera Menzela Hladová planeta – co jí svět. Na příkladu tzv. biopirátství ukáže, jak nadnárodní firmy vykrádají tradiční znalosti zpracování rostlin. Představí rovněž ukázku spolupráce českých architektů s nepálskou komunitou při stavbě „bambusové školy“.

Rozvojové cíle tisíciletíjsou dosud nejrozsáhlejší snahou o řešení celosvětového problému extrémní chudoby. Představitelé 191 zemí se v září 2000 na Miléniovém summitu OSN shodli na osmi konkrétních metách, které by měly být dosaženy do roku 2015.

V případě zájmu o další informace neváhejte kontaktovat pracovníka občanského sdružení EDUCON Tomáše Tožičku na telefonním čísle +420 603 866 054

zemědělské muzeum Praha