Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže ČESKÁ CHUŤOVKA 2012 v NZM Praha (18.10.2012)