Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Výstava Svědectví map

Česká zemědělská univerzita v Praze představuje společně s Národním zemědělským muzeem unikátní nástěnné mapy z 16. až 19. století. Digitální kopie nástěnných map, vytištěné v původní velikosti, jsou instalovány ve foyeru Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Výstava potrvá do 27. 2. 2013 a je volně přístupná veřejnosti.

Výstavu ve středu 6. února 2013 slavnostně otevřel děkan Fakulty lesnické a dřevařské prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., za přítomnosti vedení fakulty i celé univerzity a také zástupců Národního zemědělského muzea.

Unikátní soubor map je výsledkem mnohaletého badatelského a reprografického úsilí tvůrčího týmu vedeného prof. Ing. Ivanem Ročkem, CSc., z FLD a Ing. Petra Fencla z Národního zemědělského muzea. „Výběrem map,“ vyzdvihl prof. Roček, „jsme chtěli zdůraznit mimořádnou úroveň českých kartografů.“ Nejstarší prezentované mapy znázorňují Chebsko a pocházejí z doby okolo roku 1550.

Soubor 45 historických map byl prezentován i v zahraničí – například při oslavách 250 let trvání francouzské Akademie zemědělství v budově francouzského Ministerstva zemědělství v Paříži a posléze v prostorách tamního Polytechnického institutu.

Výstavu uspořádala Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze spolu s Národním zemědělským muzeem.