Národní zemědělské muzeum - Kačina

Český venkov, empírový zámek

Český a moravský venkov v proměnách staletí

20. 05. 2010 – 30. 03. 2014

stálá expozice NZM Kačina – Muzea českého venkova

Od května 2010 je na pobočce Národního zemědělského muzea – Muzeu českého venkova na zámku Kačina u Kutné Hory ve výstavních prostorách části prvního patra otevřena nová stálá expozice „Venkov v proměnách staletí“.

Expozice „Venkov v proměnách staletí“ umožňuje nahlédnout do každodenního života obyvatel českého a moravského venkova od pravěku až do dnešních dnů. Prostřednictvím předmětů hmotné kultury, rekonstrukcí, obrazového materiálu a textových informací seznamuje s proměnami naší krajiny, sídel, obydlí a jejich interiérů. Stranou pozornosti nezůstává ani odívání, stravování, hygiena venkovského obyvatelstva, stejně jako sociální a profesní struktura venkova, životní cyklus venkovských lidí i s jejich měnícími se představami o postavení venkova ve společnosti a jejich lidském i sociálním intelektu.

Autoři expozice se zaměřili také na proměny právního postavení venkovského obyvatelstva, venkovské správy a samosprávy, způsob obživy venkovanů ať již v zemědělství nebo v řemeslech a obchodu nebo na proměny trávení volného času. Nedílnou součástí expozice je část věnovaná perzekuci venkovského obyvatelstva v období tzv. reálného socialismu.

Expozici doplňují chronologické tabulky umožňující začlenit dějiny každodennosti a hmotné kultury venkova do „velkých“, zejména politických dějin či konkrétní příběhy typických „venkovanů“ z různých společenských vrstev v jednotlivých dějinných obdobích. Chronologicky je expozice rozčleněna do šesti časových období, jde o období pravěku, 6. – 12. století, 13. – 15. století, 16. – 18. století., 19. a první poloviny 20. století a o období od roku 1948 až do současnosti.

Tvůrci expozice návštěvníkům doporučují prohlídku ve směru vyznačeném na plánu expozice hned v úvodním panelu expozice. Orientaci po expozici usnadňuje také číslování panelů a vitrín a příslušné označení chronologických období na záhlaví každého z panelů.

Expozice je umístěna v levé části prvního patra hlavní budovy zámku Kačina, v prostorách, které dříve sloužily jako apartmány mladších členů Chotkovské rodiny, případně jako hostinské pokoje. Původní funkci interiérů přibližuje místnost garderoby venkovské šlechty, která je organickou součástí expozice. Architektonické řešení expozice respektuje původní historické interiéry, jejichž současná podoba pochází z konce 19. a u některých místností dokonce z první poloviny 19. století. Skutečnosti, že do stěn s výmalbou nelze nic připevňovat, využili autoři pro volbu samonosného výstavního nábytku, který jen minimálně ovlivňuje celkové vnímání původních interiérů. Na panelech jsou v řadě případů jako obrazová dokumentace využity dobové fotografie, které nejsou dostupné jinak než v knihách, případně tisku v reprodukované podobě. Jejich jakost odpovídá dobové kvalitě tisku a papíru, na němž byly vytištěny.

Doplňkem expozice jsou vzdělávací lektorské programy, hlavně pro školy, které umožňují pohled do vybraných částí reality každodenního života našich předků v jednotlivých historických obdobích až do současnosti.

Mediální partneři:

ČESKÝ ROZHLAS 2 – PRAHA, ČESKÝ ROZHLAS – REGION, GASTRO+HOTEL – Profi Revue, KAM PO ČESKU, KUTNOHORSKÝ DENÍK, MYSLIVOST, PRESSWEB, REVUE 50plus a ZEMĚDĚLEC.

Kontakty:

PhDr. Pavel Novák, ředitel NZM Kačina; tel: +420 327 571 170, e-mail: pavel.novak@nzm.cz
Mgr. Lubomír Maršík, PR/MARKETING, tel. +420 220 308 382, e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz