Národní zemědělské muzeum - Kačina

Český venkov, empírový zámek

Historie krajinářských úprav na Novodvorsku a Žehušicku

01. 04. 2012 – 31. 10. 2012

Na dvaceti plakátových plochách a barevnými fotografiemi je zachycen průběh a především výsledky výzkumného projektu „Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v zemědělsky intenzivně využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina“ řešeného v letech 2006 – 2011 Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Výstava mapuje nejenom jednotlivé časové etapy vývoje krajiny a dokumentuje dodnes zachované stopy jednotlivých fází krajinných úprav, ale současně hodnotí i potenciál krajiny a navrhuje alternativy přístupu ke krajinám s prvky historických úprav. Při nich jde jak o jejich zachování, tak i o harmonický rozvoj krajiny umožňující její rozumné využívání zemědělstvím a dalšími obory lidské činnosti.

Mediální partneři:

ČESKÝ ROZHLAS 2 – PRAHA, ČESKÝ ROZHLAS – REGION, GASTRO HOTEL – Profi Revue, KAM PO ČESKU,
KUTNOHORSKÝ DENÍK, MYSLIVOST, PRESSWEB, REVUE 50plus a ZEMĚDĚLEC.

Kontakty:

PhDr. Pavel Novák, ředitel NZM Kačina; tel: +420 327 571 170, e-mail: pavel.novak@nzm.cz
Mgr. Lubomír Maršík, PR/MARKETING, tel. +420 220 308 382, e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz