Národní zemědělské muzeum - Kačina

Český venkov, empírový zámek

Lektorské programy pro školy

Nabídka terénních výukových programů pro žáky MŠ a ZŠ na zámku Kačina pro období květen – říjen 2015.

Cena a místo programů:
MŠ 90 min, 40,- Kč / 1 žák
ZŠ 135 min, 50,- Kč / 1 žák

HRAČKY NAŠICH PŘEDKŮ /MŠ, ZŠ I.st./

Tento program přináší žákům poznání toho, jak si hráli jejich prarodiče a porovnají, jak si děti hrály na venkově a jak ve městě, či jaké byli hry a hračky dětí v minulých stoletích a jaké jsou ty jejich. Sami si pak vyzkouší staré hry a vyrobí si hračku z přírodních materiálů.

ZEMĚDĚLCE DĚLÁ ZEM /MŠ, ZŠ I.st./

Je půda jedním z největších bohatství člověka a proč tomu tak je? Jaký byl vývoj zemědělství a jaké je to regionální? Na tyto otázky budou děti hledat odpověď při výukovém programu o zemědělství na Kutnohorsku a jeho okolí.

LISTUJEME HERBÁŘEM /MŠ, ZŠ/

Vůně bylinek zavede děti do expozice zámku a do jeho bylinkové zahrádky. Pomocí smyslů a úkolů se seznámí nejen s bylinkami samotnými, ale také s jejich významem a použitím.

TAJEMSTVÍ DŘEVĚNÉ TRUHLY /ZŠ/

Žáci při výukovém programu zjistí, k čemu sloužily předměty ukryté na půdách domů našich předků. Formou práce ve skupinách se seznámí i s různými řemesly a ta spojená se zámkem, si prohlédnou i v jeho zázemí.

JAK SE ŽILO NA ZÁMKU /ZŠ/

Kačina kdysi bývala centrem vědeckým, uměleckým, módním, rekreačním i reprezentačním. Při společné procházce parkem a zámeckou oborou se pokusíme objevit, zda se Chotkům podařilo naplnit všechny tyto rozdílné požadavky. Přeneseme se v čase a dozvíme se o bohatém kulturním a společenském životě, který tu kdysi probíhal.

JAK SE TVOŘÍ KRAJINA – po stopách zámeckého architekta /ZŠ II. st./

Program provede žáky kačinským parkem, seznámí je s tímto místem a s jeho propojením na místní region. Ukáže dětem krajinu jako kompoziční záměr spojený s jeho praktickým využíváním zakladateli zámku rodem Chotků. Žáci také poznají romantickým ráz zámeckého parku s četnými ztracenými tajemstvími.

STROMY A KEŘE – POZNEJ JE VE HŘE /MŠ, ZŠ/

Program seznámí předškoláky a žáky s dřevinami v přilehlém arboretu. Díky poznávacím hrám propojeným historickým příběhem se děti dozví, které stromy a keře mohou nalézt i ve svém okolí a co všechno lidem přinášejí. Zjistí, co jsou to patra lesa, jak vyroste nový strom a z čeho se skládá. Upevní si pojmy jako je míza či borka. Stromy a keře budou ovšem poznávat nejen zrakem, ale zapojí i další smysly, které jim svět stromů přiblíží z jiných stránek.

Ke stažení:

Kontakt:

Jitka Rosická — 603 39 80 73
email: podhoramios@seznam.cz