Národní zemědělské muzeum - Kačina

Český venkov, empírový zámek

Od nektaru k medu

Výstava prodloužena z r. 2011

Výstava o včelách je autorskou výstavou Muzea vinařství, zahradnictví a životního prostředí ve Valticích, další pobočky Národního zemědělského muzea. Návštěvníky seznamuje se zajímavostmi ze života včely medonosné, nejvíce v té části výstavy, která je stylizovaná do podoby úlu. Zde je návštěvníkům přiblížena stavba těla včely, život a činnost včelstva, nemoci a škůdci včel.

Další část výstavy je věnována historii včelařství a jeho významu pro zemědělskou výrobu. Celá výstava zahrnuje průřez včelařství od pravěku až po současnost a seznamuje návštěvníky s moderními způsoby včelaření. Vedle doprovodných textů, fotografií a obrazového materiálu je doplněna řadou různého včelařského nářadí a pomůcek spojených s chovem včel, vlastní výrobou a stáčením medu. K vidění jsou různé typů úlů, od nejstarších, dřevěných ležanů, úlů slaměných, až po modernější typy úlů.

Cílem výstavy „Od nektaru k medu“ je oslovit širokou veřejnost a poskytnout neobyčejný zážitek i rodinám s dětmi, jimž je rovněž vyhrazena jedna její část. Děti si zde mohou složit tělo včely, malovat a vymalovávat obrázky s včelařskou tématikou a ověřit své znalosti vyluštěním tajenky.

Mediální partneři:

ČESKÝ ROZHLAS 2 – PRAHA, ČESKÝ ROZHLAS – REGION, GASTRO HOTEL – Profi Revue, KAM PO ČESKU, KUTNOHORSKÝ DENÍK, MYSLIVOST, PRESSWEB, REVUE 50plus a ZEMĚDĚLEC.

Kontakty:

PhDr. Pavel Novák, ředitel NZM Kačina; tel: +420 327 571 170, e-mail: pavel.novak@nzm.cz
Mgr. Lubomír Maršík, PR/MARKETING, tel. +420 220 308 382, fe-mail: lubomir.marsik@nzm.cz