Národní zemědělské muzeum - Kačina

Český venkov, empírový zámek

Pod korouhví stříbrného lva

01. 04. 2011 – 31. 10. 2011

Autorská výstava Národního zemědělského muzea Praha s názvem „Pod korouhví stříbrného lva“ věnovaná řeznickému a uzenářskému řemeslu je od 1. dubna 2011 do 30. listopadu 2011 k vidění na zámku Kačina u Kutné Hory, v tamní pobočce NZM.

V Čechách dochází k většímu rozmachu řemesel a cechů od 13. století a mezi nimi právě řezníci postupně zaujali přední postavení. Vloni jsme si připomněli 700. výročí, kdy řezníci za obranu Prahy proti korutanským vojskům v roce 1310 získali od Jana Lucemburského do svého znaku stříbrného lva v červeném poli a rovněž obdrželi různé výsady a privilegia, která byla řeznickému cechu i dalšími panovníky potvrzována až do zániku cechovních zřízení v roce 1859, kdy byl vydán živnostenský řád. V 15. století se v symbolice u řezníků objevuje dvouocasý lev s korunou na hlavě a v 16. století lev drží mezi tlapy řeznickou sekeru.

Koncepce výstavy v NZM Kačina je rozvržena do tří celků. První část pojednává obecně o historii řeznického řemesla. Další část výstavy se věnuje řeznickému cechu a jeho atributům. Nezapomnělo se ani na symbolického řeznického psa, který je zde představen originálním způsobem. Vystaveny jsou jedinečné řeznické slavnostní a pracovní stejnokroje ze sbírek Národního zemědělského muzea. V této části je také samostatný celek věnován židovským řezníkům, kteří se řídili speciálními pravidly při zabíjení zvířat. Poslední část výstavy představuje ukázky zpracování masa, od samotné porážky až k hotovým výrobkům. Celkovou atmosféru výstavy podtrhuje i neobvyklé a vtipné ztvárnění panelů v podobě poutačů řeznicko – uzenářských obchodů.

praha-reznici-plakat-2010-01

Mediální partneři:

ČESKÝ ROZHLAS 2 – PRAHA, ČESKÝ ROZHLAS – REGION, GASTRO HOTEL – Profi Revue, KAM PO ČESKU, KUTNOHORSKÝ DENÍK, MYSLIVOST, Potravinářská revue, Potravinářský zpravodaj, PRESSWEB, REVUE 50plus, Řeznicko – uzenářské noviny a ZEMĚDĚLEC.

Kontakty:

PhDr. Pavel Novák, ředitel NZM Kačina; tel: +420 327 571 170, e-mail: pavel.novak@nzm.cz
Mgr. Lubomír Maršík, PR/MARKETING, tel. +420 220 308 382, e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz