Národní zemědělské muzeum - Kačina

Český venkov, empírový zámek

Výstava Dobré jídlo, dobré pití…

06. 04. 2010 – 31. 10. 2010

Prodlouženo do 31. 10. 2010!

Výstava je věnována historii jídla, stravování a stolování v českých zemích. Zabývá se nejen vývojem stravovacích zvyklostí našich předků, ale zároveň proměnami míst, kde docházelo a dochází ke konzumaci jídla. Návštěvníci se dozvědí, že o výživě národa rozhodovaly především přírodní podmínky – složení a utváření půdy, zeměpisná šířka, nadmořská výška i podnebí. Právě ty vtiskly nesmazatelnou pečeť vývoji potravin a způsobům stravování v menších i větších územních celcích a celých regionech.

Výstava přináší řadu ukázek, textů a obrázků z historie kuchařství, starověkého, ale i současného domácího a veřejného stolování a stravování na našem území. Návštěvníci uvidí mj. středověkou krčmu i ukázku podoby hostince z počátku minulého století. Seznámí se s různými druhy potravin a způsoby jejich konzumace, poznají jak a k čemu sloužilo koření, naučí se, jak mají správně potraviny uchovávat a budou mít i možnost prohlédnout si staré kuchařské knihy a recepty. K vidění na výstavě jsou také dobové předměty, které již v dnešních moderních kuchyních nenajdeme, mj. náčiní cukrářského řemesla, kuchyňské přístroje a mnoho dalších zajímavostí. Jednou z vystavených vzácností je zde např. cínový džbán pocházející z roku 1740.

Součástí výstavy je rovněž vzdělávací program pro školy.

Mediální partneři:

ČESKÝ ROZHLAS 2 – PRAHA, ČESKÝ ROZHLAS – REGION, GASTRO+HOTEL – Profi Revue, KAM PO ČESKU, MYSLIVOST, PRESSWEB, REVUE 50plus a ZEMĚDĚLEC.