Národní zemědělské muzeum - Ohrada

Lesnictví, myslivost, rybářství a zámek

Josef Ressel – český lesník a vynálezce světového formátu

01. 04. 2010 – 30. 09. 2010
V tomto termínu si na pobočce Národního zemědělského muzea na loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou, v tamním Muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství, budete moci prohlédnout výstavu o významném českém vynálezci Josefu Resslovi. 

Výstava byla vytvořena ve slovinském Technickém muzeu v Lublani v roce 2007 při příležitosti 150. výročí úmrtí tohoto vynálezce.

Josef Ressel se narodil 29. 6. 1793 v Chrudimi, v česko-německé rodině. Vystudoval gymnázium v hornorakouském Linci, poté odešel studovat do Českých Budějovic vojenskou dělostřeleckou školu. Důstojník se však z něho nestal, začal studovat medicínu a fyziku. Studia dokončil na Lesnické akademii v Mariabrunnu u Vídně, kde získal stipendium.

Po absolvování akademie pracoval pro rakousko-uherský stát na území dnešního Chorvatska a Slovinska, kde se věnoval především zalesňování krasů. Lesnickou praxi využil k napsání svého nejzdařilejšího literárního díla Dějiny přímořských lesů. Vždy jej lákalo moře a lodě, a tak přemýšlel, jak dát lodím sílu a rychlost. V Kostanjevici na řece Krka poprvé testoval svůj vynález lodního šroubu.

V roce 1821 byl přeložen do Terstu, kde se stal lesmistrem a úspěšně pokračoval v testech s lodním šroubem. V roce 1827 na něj získal patent a v roce 1829 dosáhl s upraveným parníkem v terstském přístavu rychlosti šesti uzlů. Do podvědomí veřejnosti se nezapsal jako lesník, ale hlavně jako vynálezce lodního šroubu a také lisu na víno a olej, kuličkového ložiska bez mazání, zařízení pro parní vyluhování barviv a tříslovin, pneumatické potrubní dopravy, buzoly, parního automobilu a telegrafu pro armádu.

Je známo, že když zesnul, v noci 9. října 1857 v hotelovém pokoji v Lublani, držel pevně v ruce list s tímto vzkazem pro svou rodinu: „Buďte jisti, že budu vzpomínán jako vynálezce lodního šroubu !“ Josef Ressel se, stejně jako většina vynálezců, dočkal slávy a uznání až po své smrti. Výstava věnovaná jeho životu a dílu zapůjčená slovinskými kolegy představuje důležitou připomínku této všestranné osobnosti. Pod názvem „Známý i neznámý Josef Ressel – vynálezce světového formátu“ byla výstava v únoru tohoto roku představena také na Ministerstvu kultury Slovenské republiky v Bratislavě.

Mediální partneři:
Český rozhlas 2 – Praha, Český rozhlas – Region, GASTRO Hotel, Myslivost, PRESSWEB, Revue 50plus a Zemědělec.