Národní zemědělské muzeum - Ohrada

Lesnictví, myslivost, rybářství a zámek

Pravěký život v obrazech

01. 12. 2015 – 31. 01. 2016

Muzeum lesnictví, rybářství a myslivosti v loveckém zámku Ohrada pořádá ve spolupráci s malíři volného sdružení PAS [Paleoart – Umění a věda (Art and Science)] výstavu „Pravěký život v obrazech“, která bude 1. prosince 2015 v 17:00 slavnostně zahájena v nově opravených výstavních prostorách Loveckého zámku Ohrada.

Výstava představuje unikátní pohled na dějiny života na Zemi prostřednictvím jedinečných uměleckých rekonstrukcí pravěkých živočichů a krajin. Rozsáhlý soubor obrazů ve čtyř výstavních sálech umožňuje návštěvníkům nahlédnout do dávno zmizelého světa pozoruhodných zvířat a rostlin v celé jeho neuvěřitelné pestrosti, od prvohorní Ichthyostegy, jednoho z prvních obratlovců, který vystoupil na souš, až po obry doby ledové mamuty a nosorožce srstnaté. Výtvarná díla doplňuje řada prostorových rekonstrukcí a zkamenělin. Návštěvníci tak mohou v expozici spatřit například model mohutného paroží veledaňka (Megaloceros giganteus), které si zahrálo ve slavném filmu režiséra Karla Zemana Cesta do pravěku.

Autory obrazů jsou členové volného sdružení výtvarníků PAS,  jehož cílem je propagovat vědeckou kresbu, malbu a modelářství. Vystaveny budou díla Pavla Dvorského, Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Jiřího Teichmanna, kteří patří dlouhodobě ke špičce v oboru paleontologických a paleoantropologických rekonstrukcí a v tomto velice zajímavém výtvarném odvětví již sklidili řadu úspěchů nejen v Česku, ale i v zahraničí. V expozici budou k vidění rovněž obrazy našeho nejslavnějšího malíře pravěku Zdeňka Buriana, který se narodil právě před 110 lety, a na jehož duchovní odkaz spolek svou činností navazuje. Kolekci doplní také několik děl významného českého zoologa a ilustrátora Vratislava Mazáka. Výstava určená pro nejširší veřejnost skýtá zajímavý estetický zážitek a poučení pro každého se zájmem o přírodu a ukazuje tak důležitost umění nejen pro vědu, ale i širokou veřejnost.