Národní zemědělské muzeum - Ohrada

Lesnictví, myslivost, rybářství a zámek

Profesor Josef Hromas – život a dílo

05. 05. 2015 – 31. 08. 2015
výstava konaná u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin od 5. května do 31. srpna 2015
Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. (24. 1. 1935 – 12. 6. 2012) Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. byl jednou z nejvýraznějších osobností současné české myslivosti, které zasvětil celý svůj život.

Josef Homas

Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. byl jednou z nejvýraznějších osobností současné české myslivosti, které zasvětil celý svůj život. Po maturitě na Střední lesnické škole v Hranicích (1955) vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (1960), kde po absolvování vojenské služby působil jako odborný asistent. V r. 1981 byl jmenován docentem a v r. 1990 profesorem. Byl aktivní v Českém mysliveckém svazu (od r. 1983 člen ústředního výboru), později v Českomoravské myslivecké jednotě (v letech 1990–2005 předseda, od r. 2006 čestný předseda), ale též v mezinárodních institucích (např. místopředseda Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře v letech 1991-1993). Velmi bohatá je jeho publikační činnost. Navzdory pracovnímu vytížení nezapomínal na praktickou myslivost. Rád lovil a po lovu dokázal posedět s přáteli a bavit celou společnost anekdotami a historkami spojenými s myslivostí. Tak si ho budou pamatovat nejen jeho studenti, ale i myslivci z honiteb po celé republice.

Výstavu věnovanou životu a dílu prof. Ing. Josefa Hromase, CSc. k jeho nedožitým 80. narozeninám pro NZM Praha připravila a zapůjčila společnost SILVAJAGD Brno, kurátorem výstavy je Ing. Dr. Jaroslav Pospíšil. Partnery výstavy jsou Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy university Brno, Česká technologická platforma lesního hospodářství, BVV – Veletrhy Brno, Českomoravská myslivecká jednota, Myslivecká nadace prof. J. Hromase a Expal s.r.o.